fbpx

Extra inspanningen NPS voor aanpak slechte financieel, sociale en economische situatie

INGEZONDEN– Stel je een gendergelijkwaardige wereld voor. Een wereld vrij van stereotypen, vooroordelen, discriminatie of achterstelling.

Een wereld die divers, rechtvaardig, vreedzaam, veilig en inclusief is. Een wereld waar diversiteit wordt gewaardeerd, omarmd, gestimuleerd en gevierd.

Samen kunnen we de gelijkwaardigheid van vrouwen bevorderen en dus Internationale Vrouwendag als een fundamenteel gegeven in de vrouwenrechtenbeweging zien, waarbij bijzondere aandacht wordt gevraagd voor kwesties als gendergelijkwaardigheid, geweld tegen en misbruik van vrouwen en meisjes alsmede het bevorderen van meer politieke, sociale, maatschappelijke en financiële macht aan vrouwen.

8 maart staat bekend als Internationale Vrouwendag en is een jaarlijks evenement sinds de jaren zeventig, dat door de Verenigde Naties wordt erkend om specifieke aandacht te vestigen op de achterstand en het geweld dat voornamelijk meisjes en vrouwen wereldwijd meemaken.

Deze dag is speciaal bedoeld om de prestaties van vrouwen in het voetlicht te plaatsen en vrouwen te ondersteunen in de strijd voor een gelijkwaardige behandeling met mannen op elk gebied.

Het VN-thema voor dit jaar is: digitale innovatie en technologie voor gendergelijkwaardigheid en dient om meisjes en vrouwen mondiaal te stimuleren een carrière in de technologie te ambiëren en na te streven. Vrouwen zouden dus volgende de VN in de toekomst steeds meer voor, wis-, schei- en natuurkunde moeten kiezen.

Veel vrouwen worden door de erbarmelijke financieel, sociale en economische situatie in ons land extra zwaar getroffen, vanwege het feit dat diverse eenoudergezinnen thans nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en zij letterlijk moeten hosselen om dagelijks brood voor hun kroost op de plank te hebben.

De Nationale Partij Suriname (NPS) is zich terdege bewust van deze situatie en spant zich thans extra in om concepten te ontwikkelen teneinde dit probleem op termijn op een deskundige manier aan te pakken en dus op te lossen.
Als partij realiseren wij ons terdege dat alles wat een vrouw in handen krijgt zich vermeerdert. Krijgt ze een huis dan maakt ze een thuis. Heeft ze inkomen dat is er zorg. Krijgt ze kansen dan maakt ze een florerende carrière. Kortom, volledige inclusie van de vrouw is het belang van de ontwikkeling van de Republiek Suriname.

De Nationale Partij Suriname feliciteert alle meisjes en vrouwen in Suriname met deze voor hen zeer bijzondere en dag en roept ze op om samen met mannen te werken aan het behalen van gelijkwaardigheid op elk vlak binnen onze samenleving.