fbpx

Extra controle op prijzen in de winkels

GFC NIEUWS- Met de verhoging van de government-take op brandstof mag het niet zo zijn dat prijzen in de winkels omhoog gaan.
Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft de zaak bekeken en stelt vast, dat van de prijzen van producten in de winkels, ongeveer tussen de 2% en 5% daarvan brandstofkosten zijn. Prijsverhogingen mogen niet exorbitant zijn.
Minister Saskia Walden roept de bevolking om op de prijsontwikkelingen goed in de gaten te houden. Indien men misstanden constateert, moet er niet geschroomd worden om dit door te geven op de nummers 1940 of Whatsapp 8530915. De Economische Controle Dienst (ECD) zal de klachten in behandeling nemen.
De bewindsvrouw zal niet tolereren, dat de samenleving het slachtoffer wordt van ongebreidelde prijsverhogingen. Binnen het ministerie gaat ze na op welke wijze de districts- en ressortraadsleden kunnen worden ingezet om het stuk van de prijzen te helpen controleren. Indien er geen gevolg gegeven wordt aan instructies vanuit de overheid zal het ministerie niet schromen om maatregelen te treffen.
Met de importeurs van goederen en producten en winkeliers is er een goede communicatie. Hier zal nagegaan worden welke inefficiënties weggewerkt kunnen worden waardoor de kosten omlaag gaan. Het ministerie is bezig om samen met de actoren richtprijzen vast te stellen.
De verhoging van de government-take op benzine met SRD 1 betekent dat de samenleving helpt het financieel tekort van de overheid terug te dringen. Volgens minister Walden is dit een tijdelijke maatregel. Ze denkt aan een periode van 3-6 maanden. Meer inkomsten voor de overheid betekent dat zaken als gezondheidszorg, salarissen, AKB, AOV en andere essentiële voorzieningen gegarandeerd zijn.
Niet alleen via de government-take worden er meer inkomsten voor de Staat binnengehaald, maar er volgt een pakket aan maatregelen, zegt minister Walden. Haar ministerie zal bijdragen aan het verhogen van de productie zodat exporten kunnen toenemen met het gevolg dat het land ook extra gelden verdient.
Ook wordt gekeken naar de behoeften van de ondernemer zodat die de gelegenheid krijgt om te kunnen afzetten. Alle 17 ministeries hebben volgens minister Walden een belangrijke rol om de verdiencapaciteit van Suriname verder te verhogen.

BEKIJK OOK
Nurmohamed bezoekt OW-projecten Coronie en Nickerie