fbpx

Extra aandacht voor gezonde bloedvaten

GFC NIEUWS- Zowel in Suriname als in de rest van de wereld ligt de focus op hart- en vaatziekten. Zo wordt extra aandacht gevraagd voor de bloedvaten rondom het hart.
Volgens Jim Rasam, CEO van Intermed Bedrijvengroep, is het echter belangrijk dat net zoveel aandacht wordt gegeven aan de bloedvaten van andere delen van het lichaam, waaronder die van de nieren.
“We moeten niet vergeten dat we overal bloedvaten hebben, in elk orgaan, naar elk orgaan toe en van elk orgaan af. En we hebben ons steeds gefocust op de bloedvaten van het hart, de bloedvaten van de hersenen, de bloedvaten van de ogen en de bloedvaten naar de ledematen. Waar wij nu een hele hoge prijs voor betalen zijn de bloedvaten van de nieren, die we steeds hebben verwaarloosd. Want ook die gaan kapot. En die last is eigenlijk het grootst voor de samenleving op dit moment. De bloedvaten die in de nieren kapot gaan, die moeten we zoveel als mogelijk als samenleving beschermen,” luidt de boodschap van Rasam in het kader van Wereld Diabetesdag, die jaarlijks op 14 november wordt herdacht.
Rasam verwijst hiermee naar een van de actuele problematieken waarmee Suriname nu kampt: de dialysezorg. Dialysezorg is heel erg duur en de tarieven die de diverse centra krijgen bij lange na niet toereikend is. Dialysecentra hebben jaren aangedrongen op aanpassing van de tarieven, die thans slechts de helft bedragen van de daadwerkelijke kosten van een dialysebehandeling. Daardoor wordt het steeds moeilijker de broodnodige zorg en behandelingen te blijven geven aan dialysepatiënten. Daarom wordt gepleit voor een meer kosten benaderend tarief. Het is echter enorm belangrijk dat ook het aantal patiënten dat in de dialysezorg schiet wordt ingedamd, zeker gelet op de economische en Covid-crisis waarin Suriname zich nu bevindt.
Uit data van dialysecentrum Diapura is gebleken dat circa 75% van hun patiënten in de dialyse is beland vanwege een verwaarloosde bloedsuiker en bloeddruk. Een goede monitoring van de bloedsuiker- en bloeddrukwaarden is daarom essentieel. Daarmee kan enorme winst worden verkregen, want zo gauw iemand is gaan testen en hoge waarden heeft, kan die persoon terug verwezen worden naar zijn of haar huisarts ter behandeling. “Daar moeten we steeds meer naar toe als samenleving, wat wij noemen primaire preventie of op zijn laatst secundaire preventie. Want ja, wanneer je dat al weet, kun je toch wel erger voorkomen door die hoge bloedsuikers of bloeddrukken te gaan beteugelen.”
Nog te weinig mensen – maar liefst de helft – weten echter dat ze hoge bloedsuikers of bloeddrukken hebben. Met de diabetescampagne, die op Wereld Diabetesdag wordt gelaunched, probeert de bedrijvengroep zoveel mogelijk deze mensen te bereiken.
In de periode 17 – 24 november mogen de mensen zich kosteloos laten prikken bij MyLab. Rasam wijst er verder op dat bewegen – samen met de juiste voeding – erg belangrijk is voor mooie bloedsuikers, bloeddrukken én bloedvaten. “Bewegen verbetert je bloedcirculatie, niet alleen naar je hart toe, maar ook naar je hersenen en je spieren. Bewegen is nodig, niet zo zeer om af te vallen, maar vooral om die bloedvaten mooi open te houden en vooral de organen goed te voorzien van bloed,” aldus Rasam.

BEKIJK OOK
Van ‘t Hogerhuysstraat zondag afgesloten vanwege werkzaamheden Wegenautoriteit