Externe Sector Statistieken CBvS volgens laatste IMF-richtlijnen

GFC NIEUWSREDACTIE- De afdeling Statistieken (STA) van de Centrale Bank van Suriname (de Bank) is verantwoordelijk voor het samenstellen van de Externe Sector Statistieken (ESS) waaronder de betalingsbalans en internationale reserves van Suriname.
De samenstelling geschiedt conform internationaal algemeen aanvaarde richtlijnen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), met name de Balance of Payments Manual.
De Bank compileerde en rapporteerde de ESS tot voor kort volgens de Balance of Payments Manual 5th Edition (BPM5) die in 1993 werd uitgeven. De 6e editie van de Manual (BPM6) werd in 2009 gepubliceerd door het IMF.
De Bank is geleidelijk overgegaan tot een integrale aanpassing en verbetering van de ESS teneinde invulling te geven aan de vereisten van de BPM6.
Hoewel landen werden aanbevolen om de implementatie gefaseerd te doen, ging het IMF reeds in 2012 ertoe over om de aan haar gerapporteerde data door lidlanden volgens het formaat van de BPM6 te publiceren. Het IMF heeft aldus een mechanische omzetting gepleegd van de data van het BPM5 naar het BPM6 formaat.
De veranderingen in de BPM6 t.o.v. de BPM5 zitten grotendeels in de presentatie van toenames en afnames, terminologie en re-classificatie met hoofdzakelijk verschuivingen in de goederen en dienstenrekening van de betalingsbalans.
Daarnaast wordt de financiële rekening in de BPM6 versie op netto basis gepresenteerd voor zowel de activa als de passiva en worden transacties van buitenlandse investeringen geclassificeerd naar de relatie tussen de moeder- en dochtermaatschappijen of zusterondernemingen onderling.
De Bank heeft de transitie van de BPM5 naar de BPM6 volledig afgerond waardoor zij nu overgaat tot publicatie van de ESS volgens het BPM6 formaat. Naast de conversie zijn tevens aanbevelingen van het IMF ter verdere verbetering van de kwaliteit van de ESS doorgevoerd in de nieuwe datareeksen.
Om gebruikers van de data vertrouwd te maken met de nieuwe presentatie zal de Bank de ESS voor de periode 2017-2020 in zowel het BPM5 als BPM6 formaat publiceren.
Wanneer de ESS van het eerste kwartaal van 2021 zullen worden gepubliceerd per eind mei 2021, zal de Bank overgaan tot het enkel compileren en publiceren van de statistieken in de BPM6 versie. Ook de bijhorende metadata, i.e. een beschrijving van de totstandkoming van de statistieken, wordt conform aangepast.
Met de publicatie van de ESS volgens het BPM6 formaat wordt de internationale vergelijkbaarheid van Suriname’s ESS en harmonisatie met de meest recente internationale statistiekstandaarden bevorderd.
De betalingsbalans als onderdeel van de ESS verschaft waardevolle informatie over onder andere Suriname’s importen, exporten, buitenlandse investeringen, buitenlandse leningen en rente- en aflossingsverlichtingen, en internationale reserves.
Indien bij datagebruikers van deze statistieken behoefte is voor verdere uitleg, vraagt de Bank dat kenbaar te maken zodat zij, bij voorkeur in groepsverband, presentaties ter zake kan geven. U kunt uw verzoek hiertoe richten via het e-mail adres: [email protected]