fbpx

Export Tuhka olie uit Alalapadu naar de VS bereikt nieuwe mijlpaal

GFC NIEUWS- Het Trio dorp, Alalapadu ligt dichtbij de grens van Brazilië, waar er een heleboel Brazilnotenbomen voorkomen, waarvan de vruchten in de Trio taal ‘Tuhka’ (toehá) heten.

Daarom koos de gemeenschap er ook voor om hun notenolieverwerkingsfabriek ‘Stichting Tuhka’ te noemen.

Sinds de opstart van de Tuhka- olie productiefaciliteit in 2017, kan de gemeenschap van Alalapadu de verschillende mijlpalen met tevredenheid en voldoening, aanvinken.

In het dorp, wonen er ongeveer 110 mensen. In 2016 besloten ze om samen te werken met Conservation International Suriname (CIS) voor de productie van de notenolie, die gedurende het hele proces wordt ondersteund door CIS.

In maart 2018 is begonnen met het verwerken van deze zeer exclusieve Tuhka olie uit het Amazone regenwoud (goed voor huid en haar).

Het dorp is er trots op dat ze heeft geholpen om de fabriek op te zetten en 80% van de volwassen inwoners vindt er werk: sommige als rapers, plankensjouwers, verwerkers en verpakkers, waarvan een groot deel vrouwen.

Van maart 2018 tot en met heden is meer dan 2.400 liter notenolie geproduceerd en verkocht, voornamelijk aan binnenlandse consumenten, en sinds maart 2019 via de distributiekanalen van de HEM Suriname.

Alvorens deze fabriek, als goed voorbeeld van het traject van een duurzaam bestaansmiddel werd gebouwd, hebben de inheemsen samen met andere dorpen een verklaring getekend in mei 2015, waarin ze zelf hebben aangegeven om dit bos, water en de bevolking van Zuid-Suriname te helpen beschermen.

BEKIJK OOK
Regering gaat voort op door ex-minister Achaibersing ingeslagen weg

De verklaring werd mede getekend door verschillende organisaties zoals Conservation International Suriname (CI-S), World Wildlife Fund (WWF), de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS), het Nationaal Herbarium Suriname (BBS), en de ESAV (Inheemse platformen).

Stg. Tuhka is nu in het tweede productiejaar en er wordt actief gezocht naar afnemers in het buitenland.

Begin 2019 is Tuhka benaderd door een Amerikaanse organisatie Lakshmi om olie aan te leveren. De eigenaresse is in april afgereisd naar Suriname.

Zij heeft toen aangegeven dat ze als eerste aankoop 500 liter Brazilnotenolie wil bestellen, om te verwerken in haar cosmetische productenlijn in USA. CIS heeft samen met St. Tuhka de voorbereiding voor deze verscheping gedaan.

Sinds maart heeft CIS voor het Stg. Tuhka project financiële ondersteuning gekregen van het ministerie Handel, Industrie & Toerisme (HIT) middels een Innovation for Firms project dat wordt uitgevoerd door het ministerie.

Vandaag mag stg. Tuhka met welgemeende trots mededelen dat deze eerste grote zending richting USA gaat. Een mijlpaal waar we met z’n allen, samen met de inwoners van Alalapadu, trots op mogen zijn.

Zeker gezien de groeiende belangstelling voor dit Surinaams ‘Niet-Bos Bijproduct’, dat voor een gegarandeerd inkomen zorgt voor de lokale bewoners, zonder vernietiging van het bos en onder hun eigen beheer.