Export sopropo naar EU blijft verboden

GFC NIEUWS- De export van sopropo van Suriname naar de Europese Unie (EU) blijft verboden.

Dit staat in de brief van EU in Brussel, in de persoon van Bernard van Goethem, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza).

Op 12 december heeft de minister van LVV, Rabin Parmessar, een nota verzonden naar de EU, door tussenkomst van Buza.

In deze nota werd de gevraagde aanvullende informatie voor het Technical dossier van sopropo verzonden. Tevens werd gevraagd naar 6 maanden uitstel op het verbod van sopropo vanwege een omissie door de Europese Unie (EU).

De EU heeft de brief met de gevraagde, aanvullende informatie ontvangen en doorgeleid naar de desbetreffende instantie voor behandeling.

Met betrekking tot de gevraagde uitstel van 6 maanden op het exportverbod van sopropo, heeft Goethem aangegeven dat hierop niet positief kan worden gereageerd, omdat er geen wettelijke basis aanwezig is. Dit houdt in dat de export van sopropo naar de EU verboden blijft.

Volgens de voorlichting van LVV zoekt het ministerie al naar andere afzetmarkten. Met actoren in deze sector zijn gesprekken gevoerd over onder andere, het exporteren naar Frans-Guyana en Barbados.

De bewindsman heeft diverse residerende en niet-residerende ambassadeurs ontvangen. Ook de private sector is niet blijven stilzitten. Samen met LVV zijn zij ook bezig geweest om te kijken naar andere alternatieven.

Zo is Ajay Mataw van A. Mataw Impex op 18 december gestart met de export van bevroren (quick freezing – 20º C), gesneden verpakte sopropo naar Nederland. Dit als alternatief om toch te voorzien in de vraag naar sopropo in Nederland.

Verder heeft deze ondernemer de andere ondernemers die exporteren opgeroepen hun sopropo aan hem te leveren. Zodoende hebben zij alsnog een afzet van hun producten.

Het ministerie roept overige ondernemers op om ook innovatief te werk te gaan, zodat op een andere manier bepaalde producten geëxporteerd kunnen worden.

“Wij zullen altijd ondernemers ondersteunen om hun producten af te zetten. Wij zoeken zelf naar afzetmarkten voor de ondernemers; echter zijn wij niet in staat om de regels van de EU te schrappen. De EU maakt de regels en bepaalt wat wel en wat niet mag,” aldus de bewindsman.