fbpx

Excuses slavernijverleden en verborgen agenda Nederlandse overheid

INGEZONDEN Discussie en haastige planning van de Nederlandse regering onder leiding van de heer Mark Rutte inzake excuses Slavernijverleden op 19 december 2022 is alsnog doorgezet.

In de speech van Mark Rutte werd gesproken over eeuwenlange misstanden. Dus ook inbegrepen: genocide tegen Indianen de oorspronkelijke bewoners, slavenhandel en contractarbeiders vallen hier ook onder, maar werden helaas niet genoemd.

Sterker nog in slaventaal “Negerengels”, trachtte Mark Rutte dit naar de slaafgemaakte te verwoorden. Zeer snel werd mevrouw Kraag en de heer Weerwind in stelling gebracht om “plooien glad te strijken”.

Ook werd er 200 miljoen euro toegezegd. Waarschijnlijk was er aan de kant van Nederland hier haast bij. Maar wat is de werkelijk scenario van Nederland? Nederland heeft een tekort aan fossiele brandstof (zie grafiek).

grafiek | GFC

Naar schatting, tot op heden, zal de komende jaren minimaal 2,2 miljard euro/jaar aan olieopbrengsten in kaart zijn gebracht. Opbrengsten uit gasvelden buitenbeschouwing gelaten. Dit is berekend op basis van $40/vat en 150.000 vaten/dag. Als we achter de komma een snelle berekening maken kan Suriname dus de komende jaren olie exporteren naar Nederland.

Door de huidige situatie in Europa heeft Nederland heeft dus belang bij de olievoorraden. Er is al een bedrijf in beeld, te weten Phoenix Development Company die in 2024 wil aanvangen met de export van olie. Ook heeft de premier van Curaçao de heer Gilmar Pisas zijn ondersteuning aan Suriname toegezegd.

Er is mogelijkerwijs door de Nederlandse regering overleg gevoerd hierover met de heer Gilmar Pisas. Ook heeft convenant “Parijs, 2015” de nodige effecten op Nederlandse economie.

Dit zogenaamde Klimaatakkoord heeft voor de Nederlandse economie vergaande gevolgen mede veroorzaakt door vigerende situatie in Europa, de extreem hoge kosten en beperkte beschikbaarheid aan fossiele brandstoffen.

BEKIJK OOK
Lancering eerste editie Who’s Who in Suriname Business Guide

In het Klimaatakkoord is tot doel gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot ‘ver onder de twee graden Celsius en met uitzicht op anderhalve graad.’

Om in lijn te blijven met ‘Parijs’ moet de uitstoot van CO2 in 2020 al met 40% omlaag. Het huidige kabinetsdoel is om de uitstoot te verminderen met 25% in 2020, 40% in 2030 en 80–95% in 2050.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag 2021 aan om € 6,8 miljard extra uit te geven aan klimaatmaatregelen. Haastige uitgewerkte scenario is dus een Lobby om de ex-Kolonie Republiek Suriname wederom te misbruiken voor Nederlandse economische gewin.

Waarom is er immers geen 2 miljard aan Suriname toegezegd in plaats van 200 miljoen? Echter heeft Suriname wettelijk gecommenteerd aan “Parijs Akkoord 2015”.

Door DNA is dit wettelijk vastgelegd en goedgekeurd op 18 juli 2018. Dus zal ook Suriname emissie uitstoot uitgedrukt in kg CO₂ eq. moeten compenseren en/of reduceren conform wettelijk vastgelegd Parijs Akkoord.

Een snelle berekening in dit kader is als volgt: Suriname heeft een oppervlakte van 163.821 km², waarvan 80% ongerepte tropisch oerwoud. (omgerekend is dit 1.345.680.000 hectare) en per hectare is dit 10.000 kg CO₂ eq reductie emissie.

Dit komt neer op een Carbon voetdruk (CO₂ compensatie) van 13.456.800.000.000 kg CO₂ eq., gebaseerd op de opname per hectare van 10.000 kg CO2 eq. en omzetting van CO₂ in zuurstof. Dus zal er geen belemmeringen zijn om olie en gas te exporteren naar Nederland.

Ing.R.P.K.Mohansingh PGDip