fbpx

Examencommissie verpleegkundige geïnstalleerd

De examencommissie voor het afleggen van de eindexamens van de opleiding voor het verkrijgen van het diploma A- verpleegkundige is geïnstalleerd. De installatie vond vrijdag plaats door de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias.

De voorzitter van de commissie is het hoofd van de afdeling Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen, Carolina de Baas. Zij gaf te kennen de minister erkentelijk te zijn voor de installatie.

Enkele taken van de commissie voor het afleggen van de eindexamens van de opleiding, voor het verkrijgen van het diploma A- verpleegkundige zijn:

– het bekend zijn met de artikelen uit de regeling van alle opleidingen en erop toezien dat het wordt nageleefd;

– toezien dat de examens richtig verlopen en de kwaliteit hiervan bewaakt wordt;

– het beleidsmatig adviseren van het ministerie en het nemen van besluiten ten aanzien van het examens;

– Indien het examencommissielid opmerkt dat een of meer bepalingen niet of niet voldoende zijn/worden nageleefd, doet hij/zij hiervan nog tijdens het examen mededeling aan de voorzitter van de Examen Commissie. Deze heeft de bevoegdheid het examen te onderbreken voor overleg met de deskundigen;

BEKIJK OOK  Werkgroep Wijken in Ontwikkeling Paramaribo focust zich op duurzame armoedebestrijding

– De examencommissieleden nemen ten aanzien van ieder van de kandidaten kennis van: een verklaring waaruit blijkt dat de kandidaat voor wat de geschiktheid voor het beroep betreft, tenminste met voldoende is beoordeeld, het overzicht praktische opleiding boekje waaruit moet blijken dat de vereiste vaardigheden zijn behaald. Het resultaat van de vorderingen van de kandidaat uit voorgaande perioden. Eventueel verleende ontheffingen. De verslagen en werkstukken uit alle perioden en de praktijk beoordelingen.

– Het examencommissielid heeft het recht tijdens het examen vragen te stellen en ziet toe dat het betreffend examen wordt afgenomen aan de hand van het reglement;

– Bij verschil van mening tussen de examinator en het examencommissielid over een toe te kennen waardering, waar na overleg men niet tot overeenstemming kan komen, is de beslissing van het examencommissielid doorslaggevend.

De overige leden van de commissie zijn: Eudia van Hetten- Daniels, Edith Castelen, Sandra Pocornie, Hanna Berrenstein- Balker, Maureen Rotsburg en Jolanda Aroma- Verwey. De commissie is voor een periode van 2 jaar geïnstalleerd.(GFC)