Ex-militairen klagen over uitblijven vergoeding

Afspraken die er zijn gemaakt in 2007 met de vereniging Veteranen en Ex-militairen worden vaak niet nagekomen, zegt voorzitter Stanley Fernald. Vanaf 2007 komt de groep ( ongeveer 600 man) in aanmerking voor een resocialisatietoelage. Vanaf 2010 lopen er vertragingen op in de uitbetaling van deze groep. De gelden worden niet meer op tijd gestort en moet het van Defensie zelf inkomen door het geld voor te schieten.

Gros van de groep is getraumatiseerd, benadrukt Fernald. De toelage is een kleine hulp. Ze moeten vaak geld lenen en terugbetalen met rente. Van de stichting Re-integratie Ex-militairen heeft de vereniging vernomen dat de minister van Defensie reeds brieven heeft gestuurd naar Financiën, echter heeft de minister van Financiën nog niet geantwoord.

“We willen niet in deze onzekerheid blijven. Velen van de jongens zijn aangewezen op het geld. Wij vragen om begrip van Financiën om te begrijpen om welke groep gaat. Het gaat om een getraumatiseerde en sociale groep. Wij houden de jongens in toom, maar ze hebben geen zekerheid. Wij vragen aan de regering, in het bijzonder de minister van Financiën om de jongens uit te betalen en zich te houden aan de afspraken ie gemaakt zijn in 2007”, aldus Fernald.(GFC)