fbpx

Evaluatie ‘Reverse Linkage Project’ rijstproductie

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een evaluatiegesprek gevoerd over het Reverse Linkage Project in de rijstproductie, waar het ministerie bij betrokken is.

Het project genaamd ‘Reverse Linkage Project between Suriname and Malaysia in Rice Production’ gaat haar tweede fase in.

Met de Malaysian Agricultural Research and Development Institute (Mardi Holding) is in maart 2016 de bovengenoemde samenwerking aangegaan voor een periode van 3 jaar, welke gefaciliteerd wordt middels een lening van US$ 5.896 miljoen aan Suriname.

Dit project omvat een drietal componenten: 1. Ondersteuning in veredeling en agronomisch onderzoek, 2. Ondersteuning in bodemonderzoek en 3. Ondersteuning in een geïntegreerd watermanagement systeem.

BEKIJK OOK
VIDS produceert kritische slotdocument achtste VIDS-conferentie

De counterpart is het ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van de financiën en de monitoring daarvan, terwijl het ministerie van LVV en ADRON het project uitvoeren.

Binnenkort vangt het 2e RL-project dat betrekking heeft op kunstmatige inseminatie voor verbetering van de kwaliteit en bestand van de veestapel in Suriname aan. Dit deel zal samen met Singosari National Artificial Insemination Centre (SNAIC) uit Indonesië worden uitgevoerd.