Evaluatie diabetesproject in Suriname

In het kader van een goedgekeurd project voor Suriname: “Combatting diabetes in rural Suriname WDF16-1382 promoting acces to diabetes and foot care and prevention among indigenous people and vulnerable groups in remote areas of Suriname, dat loopt van januari 2018 tot 31 december 2020, is Line Bechmann vertegenwoordiger van de WDF voor een werkbezoek in Suriname.

De Stichting One Stop Shop voor Chronische ziekten (OSS), is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de behandeling en begeleiding van personen die getroffen zijn door een niet-overdraagbare chronische aandoening, de NCD’s (non-communicable deseases)

De OSS is opgezet in 2012. Haar missie is het faciliteren van mensen met NCD’s, door middel van innovatieve medisch gerichte oplossingen.

De activiteiten van OSS zijn onderdeel van nationaal georganiseerde acties samen het ministerie van Volksgezondheid in het voorkomen van NCD’s en het geven van voorlichting op dit gebied.

In het bijzonder Diabetes-Mellitus of suikerziekte wordt hierbij belicht. Een gezonde levensstijl, gezonde voeding, bewegen, voldoende slapen, geen of minder alcohol gebruik en stoppen met roken zijn de voornaamste voorwaarden om dit probleem te verminderen.

De Wereld Diabetes Foundation (WDF) is als onafhankelijke en non-profit stichting opgericht. Nu 15 jaar verder is de WDF nog steeds een van de weinige financieringsmechanismen die zich richt op het voorkomen en behandelen van Diabetes in ontwikkelingslanden.

Tijdens het bezoek van Bechmann zal zij naast het evalueren van dit project, ook gesprekken voeren met e Medische Zending als partner in dit project, verder kennismaking bezoeken afleggen aan de minister van Volksgezondheid, de PAHO en samenwerkende organisaties. Tenslotte zullen er veldbezoeken worden afgelegd naar Ladoani en Brownsweg.

Overige berichten