fbpx

Euro 2500 binnengehaald voor ondersteuning communicatie BOG

GFC NIEUWS- De Feticorona campagne heeft intussen euro 2500 opgebracht.
De informatieverstrekking over het virus en de gevolgen voor de volksgezondheid zijn vanaf maart, toen het coronavirus, haar intrede deed in het land, meteen geïntensiveerd. Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) werkt nauw samen met het BOG om de communicatierichting de burgers te optimaliseren.
Deze intensieve samenwerking heeft ervoor gezorgd dat er een Feticorona campagne is ontwikkeld, ook voor specifieke groepen in de samenleving. CCPR is aan de slag gegaan en heeft vervolgens een crowdfunding actie geïnitieerd in samenwerking met Becoming You Nederland om financiële middelen te verwerven.
Op donderdag 11 juni was het streefbedrag van euro 2500 bereikt. Een enorme mijlpaal die ervoor zorgt dat de communicatie richting de burgers kan worden opgevoerd. “Door juist nu een bijdrage te leveren aan ons moederland, dragen wij actief bij aan een gezonde en veilige toekomst,” zegt Clarence Creebsburg van Becoming you Nederland.
CCPR, Becoming You en BOG zijn zeer erkentelijk voor de donaties die er zijn gedaan door onze diaspora broeders en zusters in Nederland. Minouche Bromet, directeur BOG, zegt het volgende: “Het geeft ons moed om door te gaan met het werk dat er dagelijks wordt verzet en biedt vooruitzichten om intensiever met de samenleving te communiceren.”
Deze campagne zorgt ervoor dat de participatie vanuit de samenleving mogelijk wordt gemaakt en de zorgpunten voldoende zichtbaar worden voor de autoriteiten. “De nationale maatregelen zijn geen straf, maar moeten ons in leven houden en ervoor zorgen dat wij de verdere verspreiding voorkomen. Effectieve communicatie afgestemd op de doelgroepen speelt hierbij een cruciale rol. Communicatie is begrijpen, horen, zien, voelen en bovenal het verbinden van elkaar, zeker in deze periode,” zegt Angela van der Kooye, voorzitter CCPR.
Ook de stakeholders, zoals Rotary Suriname en sponsoren die het BOG ondersteunen, leveren een enorme bijdrage. De ontstane Covid-19-situatie is een zorgpunt voor elke Surinamer en alleen samen kan de verdere verspreiding worden voorkomen.

BEKIJK OOK
Flying On Trusted Wings N.V. rechtmatig en conform vennootschapsrecht opgericht