EU Human Rights Award voor VIDS

Dinsdag vindt de uitreiking plaats van de EU Human Rights Award aan de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). De uitreiking zal plaatsvinden door ambassadeur Jernej VIDETIC van de Europese Unie voor Guyana, Suriname, Trinidad and Tobago en de Nederlandse Antillen met standplaats Georgetown, Guyana.

De award zal door de voorzitter van VIDS, Theo Jubitana, in ontvangst worden genomen, in aanwezigheid van andere bestuursleden en leden van VIDS uit het gehele land.

De EU Human Rights Award is een blijk van erkenning en waardering van de Europese Unie voor de inspanningen van organisaties die zich inzetten voor het respecteren, beschermen en bevorderen van mensenrechten.

De award werd sinds 10 december 2017, de Internationale Dag voor Mensenrechten, toegekend maar wordt nu, tijdens een bezoek van ambassadeur Jernej Videtic aan Suriname, persoonlijk aan VIDS overhandigd. Het is voor het eerst dat deze award wordt toegekend.

VIDS is door de Europese Unie geselecteerd vanwege van de niet-aflatende inspanningen voor het bevorderen en beschermen van de rechten van inheemse volken in Suriname.

De bescherming van mensenrechten is een cruciaal beleidsthema voor de Europese Unie, waaronder de rechten van vrouwen, kinderen en inheemse volken; het beschermen van burger-, politieke, economische, sociale en culturele rechten; en het tegengaan van doodstraf, foltering, mensenhandel en discriminatie gebaseerd op seksuele geaardheid.

Als ondersteuning van dit beleid heeft de Europese Unie een fonds, te weten het Europees Instrument voor Democratie en Mensenrechten (EIDHR) dat op competitieve basis donaties geeft aan organisaties die zich op een van deze gebieden inzetten.

Eind 2015 heeft VIDS met succes een aanvraag ingediend voor een donatie van € 95.488,60 uit dit fonds, waarmee er gedurende 18 maanden een awareness campagne over de rechten van inheemse volken is gevoerd in Suriname. De campagne werd technisch ondersteund door het communicatiebureau STAS International.

Bij deze campagne werden o.a. de volgende activiteiten met veel succes ondernomen:

– Start van de campagne met de media en mediaworkshop (juli 2016)
– Discussiesessie met studenten van de Anton de Kom universiteit van Suriname (nov 2016)
– Paneldiscussie tijdens Internationale Dag van de Vrouw in Matta (maart 2017)
– Workshop met de Nationale Assemblee (juni 2017)
– Voorlichtingssessies in de dorpen Tepu (december 2016), Donderskamp (maart 2017) en Post Utrecht (juni 2017)
– Evaluatiesessie van het project tijdens de Zevende VIDS Conferentie (augustus 2017)
Vervaardiging van posters en brochures over de rechten van inheemse volken.(GFC)

Overige berichten