fbpx

Ernstige overtredingen geconstateerd tijdens controlewerkzaamheden ECD in Nickerie

GFC NIEUWSREDACTIE- De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in Suriname heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd in Nickerie.

Er zijn een aantal ernstige overtredingen geconstateerd, waardoor een paar handelszaken en een restaurant door de ECD zijn gesloten.

De overtredingen in deze zijn: de overtreding van de wet economische delicten, de wet prijszetting en prijsbepaling en de wet tegengaan smokkelen.

Tijdens de controle is gebleken dat bij diverse winkels in het district Nickerie er geen prijs aanduiding (GPA) op diverse dranken waren.

Volgens artikel 7 van het Prijsaanduidingsbesluit (SB 1998 no.15) is de winkelier verplicht om zich te houden aan de prijsaanduiding van goederen die ten verkoop worden aangeboden in Surinaamse dollar. De vermelding van de prijzen op de goederen is verplicht gesteld.

Verder zijn er smokkel sigaretten aangetroffen en waren alcoholische dranken vermoedelijk voorzien van verbruikte accijns zegels. Daarnaast is ook vloeibare rattengif in een niet verstaanbare taal van de schappen gehaald. Er zijn Processen Verbalen (PV’s) opgemaakt ter zake de bovengenoemde delicten en het onderzoek duurt voort.

BEKIJK OOK
Schoolvoedingsproject ministerie Onderwijs stopgezet vanwege gebrek aan middelen

De ECD heeft verder conform de regels een goudopkoop zaak gesloten, omdat die niet in het bezit is van een bedrijfsvergunning. De personen in kwestie hebben wel vergunning aangevraagd, maar hebben die nog niet verkregen.

Tijdens de aanvraag van een vergunning krijgt de aanvrager een bewijs, maar dit is geen werkelijke vergunning. Zolang de aanvraag in behandeling is, mogen de aanvragers niet operationeel zijn.

Bij verdere controle is de ECD gestuit op een onhygiënisch restaurant in Nieuw Nickerie. De restauranthouder werd aangemaand om de zaak te sluiten en heeft de gelegenheid gekregen om het restaurant in orde te maken. Na hercontrole mocht het restaurant weer opengaan, daar de zaak weer in orde was.

Het ministerie van EZ roept de winkeliers op om te allen tijde mee te werken bij de controlewerkzaamheden door de ECD-ambtenaren. Klachten kunnen nog steeds worden doorgegeven via het verkort nummer 1940, ECD +597483949 en Whatsapp +5978530915.