Erick Drielinger schrijft “Pursue Your Purpose”

De media heeft een enorme invloed op de vorming van het denken van de burger. De rol van de media bij het bereiken van onze doelen als mens is daarom niet te onderschatten. Het is de media die kijkers, luisteraars en lezers blootstelt aan verschillende waarden en normen. Zij is daarom een belangrijke sleutel in het helpen begeleiden van de richting waar wij als land opgaan.

Erick Drielinger, schrijver van het boek ‘Pursue Your Purpose’ heeft zijn inspiratie voor het schrijven van het boek gehaald uit de behoefte die hij in zijn ontmoetingen met mensen heeft ontdekt. “Veel mensen gaan twijfelachtig door het leven”, zegt Drielinger. Hij wil hen door middel van dit boek helpen om tot de ontdekking te komen waar zij voor geschapen zijn.

Belangrijke ingrediënten voor dit succes zijn een positieve mindset, geloof in jezelf en doorzettingsvermogen. Drielinger leeft met een intens verlangen om Surinamers zo ver te krijgen om één richting op kijken. Een ieder kan met de specifieke talenten en gaven die zij hebben hun plaats innemen en een doelgerichter leven leiden. Dit zal ten voordele zijn van het land. Succes gaat niet over een pad van rozen. Aan het overkomen van obstakels heeft hij dan ook een heel hoofdstuk in zijn boek gewijd.

De lancering van het boekwerk “Pursue your Purpose” zal op 26 januari plaatsvinden in aanwezigheid van genodigden.(GFC)

Overige berichten