fbpx

"Er wordt geen politiek bedreven met Covid-19"

GFC NIEUWS- “Er wordt geen politiek bedreven met Covid-19. Het gaat om de nationale veiligheid en daar is er geen ruimte voor partijpolitiek”, zegt Danielle Veira van het Nationaal Covid-19 Managementteam.
Covid-19 is geen fake nieuws en geen manier van de regering om het recente verkiezingsresultaat te beïnvloeden dan wel de officiële uitslag te verschuiven. De afgelopen dagen wordt in spraakberichten die via social media worden rondgestuurd, de indruk gewekt alsof de autoriteiten bewust het aantal Covid-19 gevallen aan het opschroeven is, dit met de bedoeling angst te wekken onder de samenleving.
Verder zou de regering met de total lockdown gedaan willen krijgen dat er geen protest komt en de verkiezingsresultaten dan makkelijk beïnvloed zouden kunnen worden. Deze berichten die de wereld in worden gestuurd, zorgen er alleen maar voor dat delen van de samenleving de maatregelen om verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, niet serieus nemen. Daarnaast wordt hiermee burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand gewerkt, aangezien men ook de total lockdown gaat negeren alsook instructies van het bevoegd gezag.
Zowel medici, gezondheidswerkers, autoriteiten binnen de volksgezondheid als het Nationaal Covid-19 Managementteam hebben meerdere malen nadrukkelijk erop gewezen dat Covid-19 reëel is in Suriname.
Op dit moment is er sprake van clusterbesmettingen, hetgeen betekent dat een besmette persoon meerdere personen in zijn directe omgeving kan besmetten. Dat is dan ook de oorzaak dat het aantal Covid-19 besmette personen in rap tempo aan het toenemen is. De samenleving wordt gevraagd haar medewerking te verlenen en zo de kans op meerdere besmettingen te verkleinen.
In een ander bericht worden vrijwilligers of mensen die beelden of bewijzen van Covid-19-patiënten willen, opgeroepen zich aan te melden bij het Wanica Ziekenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat deze oproep niet van de ziekeninstellingen of van het ministerie van Volksgezondheid afkomstig is.
Officiële mededelingen of oproepen worden gedaan via het ministerie, het Nationaal Covid-19 Managementteam (reguliere persconferenties) en overige bevoegde instanties.

BEKIJK OOK
Rotavirus verwekker virale gastro-enteritis uitbraak in Suriname