Enorme onderschatting zorgt voor honderden duizend doden en economische ellende

GFC NIEUWS- De opeenstapeling van grote blunders en onderschattingen die door verschillende gezondheidsorganisaties en virologen zijn gemaakt aan het begin van de coronapandemie, hebben al honderden duizenden onschuldige doden, nog meer zieken en besmettingen tot gevolg gehad. Ook de economische schade is niet te overzien.

De Rotterdamse viroloog Marion Koopmans die nog haast dagelijks op de Nederlandse tv verschijnt om de gemeenschap te voorzien van informatie, stelde nog geen paar weken voor de coronacrisis in Nederland een ieder gerust.

“We hoeven ons geen zorgen te maken in Nederland. Het virus is niet zo besmettelijk. Dit virus loop je niet op als je gewoon op straat loopt in een dorp in Nederland”, blunderde ze tijdens meerde tv- interviews. Zie Video>

Nog geen weken later werden er honderden mensen besmet in Nederland met het coronavirus tijdens het vieren van carnaval. Sommigen zijn nu al overleden, anderen vechten voor hun leven op de Intensive Care.

Critici zijn van oordeel dat vanaf het begin van de coronauitbraak in Wuhan (China),  er een opeenstapeling is geweest van inschattingsfouten, blunders en het moedwillig achterhouden van informatie. Ze zijn van oordeel dat de rest van de wereld niet met deze dodelijke ramp zou zijn geconfronteerd, indien Wuhan direct volledig van de buitenwereld was afgesloten.

Verschillende Amerikaanse politici zijn van oordeel dat de WHO de ernst van de uitbraak bagatelliseerde. Dit had onder meer tot gevolg dat de vliegverbindingen vanuit Whuhan richting Europa, de VS en andere gebieden nog lange tijd operationeel waren. Besmette personen konden zo zonder enige restricties het besmette gebied verlaten. Opvallend is dat vliegverbindingen vanuit Wuhan naar de rest van China wel snel werden stopgezet.

Overige berichten