Enorme drukte bij VOJ-scholen vanwege doorstroomsysteem

GFC NIEUWSREDACTIE- Vele VOJ-scholen in Suriname worden geconfronteerd met een aanzienlijke toename van inschrijvingsdruk, te wijten aan doorstroomsysteem dat in 2020 is doorgevoerd door het ministerie van Onderwijs.

Het doorstroomsysteem heeft geleid tot een ongekende toeloop van ouders en leerlingen, waardoor scholen worstelen om de overweldigende aanvragen en inschrijvingen te beheren.

De situatie roept herinneringen op aan een eerder tijdperk, waarin ouders gedwongen waren om in lange rijen te wachten en zelfs te overnachten om hun kinderen in te schrijven.

Het doorstroomsysteem, dat onder meer bedoeld is om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te vergemakkelijken, lijkt momenteel zijn doel voorbij te schieten.

Het aantal inschrijvingen is dramatisch gestegen, wat heeft geleid tot logistieke problemen op tal van scholen in het hele land.

Ouders uiten hun bezorgdheid over de overbelasting van het systeem, aangezien de chaotische inschrijvingen het voor hen moeilijk maken om hun kinderen op tijd en zonder onnodige stress in te schrijven.

Onder voorgaande regeringen, waaronder die van Bouterse in 2010, werden maatregelen genomen om dit soort problemen te verminderen. Onderwijsfaciliteiten werden uitgebreid en er werden meer klaslokalen gebouwd om aan de vraag te voldoen. Deze inspanningen leken effectief te zijn in het verminderen van de drukte en het vergemakkelijken van het inschrijvingsproces voor ouders.

OOK INTERESSANT
Angst voor Surinaamse Nederlanders met superieure kennis zeer reëel bij politici

De huidige situatie heeft echter geleid tot een hernieuwde roep om verbeteringen in het onderwijssysteem.
Ouders en belanghebbenden dringen aan op meer doeltreffende maatregelen om de inschrijvingsprocedure te stroomlijnen en de capaciteit van scholen te vergroten. Ze vrezen dat het gebrek aan adequate oplossingen niet alleen de ouders treft, maar ook de kwaliteit van het onderwijs in gevaar kan brengen.