Energieautoriteit Suriname registreert kwetsbare stroomafnemers

GFC NIEUWSREDACTIE- De Energieautoriteit Suriname (EAS) laat weten dat de registratieperiode voor ‘Kwetsbare Afnemers’ conform Staatsbesluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021 no. 89 is opengesteld.

Conform het Staatsbesluit van 12 juli 2021 (Besluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021 no. 89), ter uitvoering van artikel 17 lid 4 van de Elektriciteitswet 2016 (S.B. 2016 no. 42) kunnen Kwetsbare Afnemers in aanmerking komen voor subsidie van 50% korting op hun maandelijkse stroomrekening (artikel 3 lid 2).

Zoals verder genoemd in artikel 4 lid 3 en 4 van dit Staatsbesluit ligt de verantwoordelijkheid voor beheer en wettelijke bevoegdheid voor de publicatie van deze lijst bij de Energie Autoriteit Suriname.

Kwetsbare Afnemers zijn afnemers

(1) zonder winstoogmerk en primair actief op het gebied van sport, religie, educatie, gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, of cultuur, en

(2) die niet beschikken over voldoende financieel draagvermogen om hun elektriciteitsrekening volledig te kunnen voldoen.

De afgelopen decennia is de huidige lijst ernstig vervuild geraakt, waardoor het haast onmogelijk is om te kunnen onderscheiden welke instanties werkelijk in aanmerking mogen komen voor deze subsidie. Om transparantie te stimuleren en het systeem op te schonen, heeft de EAS gemeend om een herregistratie te doen van deze zogenoemde Kwetsbare Afnemers.

Het proces is als volgt:

1. U vult het formulier in en verzamelt de nodige bescheiden. Deze kunnen zowel online als in hard copy worden ingediend. (Link verwijzend naar het aanvraagformulier)

2. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de Afdeling Economische Regulering & Toezicht van de EAS; hierbij wordt voor aanvullende informatie eventueel contact met de vertegenwoordiger van de instantie opgenomen.

3. Er wordt een advies uitgebracht en deze wordt vervolgens doorgevoerd; de desbetreffende vertegenwoordiger wordt van het advies op de hoogte gesteld.

4. Desbetreffende instelling wordt toegevoegd of afgevoerd van de Lijst en dienovereenkomstig gefactureerd volgens het systeem.

Deze procedure kan wat tijd in beslag nemen. EAS heeft dit in de planning als volgt uitgezet:
1 oktober 2021 – 30 november 2021: Herregistraties
1 december 2021 – 31 januari 2022: Finalisering en mutaties van aanvragen

Wat gebeurt er in de tussentijd?

Terwijl het herregistratieproces gaande is, dus tot en met 31 december 2021, komen afnemers die op de huidige lijst staan in aanmerking voor de 50% Subjectsubsidie.

Echter, indien u in deze herregistratie periode geen gebruik heeft gemaakt van de aanvraag, zullen wij genoodzaakt zijn om desbetreffende instelling per 01 januari 2021 af te voeren van de lijst.

Ingaande 1 februari 2022 wil de EAS in staat zijn om een transparante Lijst van Kwetsbare Afnemers te kunnen publiceren.

Ook wordt de bestaande lijst reeds doorgelicht en het kan voorkomen dat instanties afgevoerd worden van de lijst indien duidelijk is komen vast te staan dat zij niet voldoen aan de criteria zoals opgenomen in het Staatsbesluit Subjectsubsidie Elektriciteit.

Bezoek www.eas.sr voor alle informatie met betrekking tot de registraties.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER