fbpx

Elk politiek scenario dat niet op waarheid is gebaseerd gaat ooit mislukken

INGEZONDEN– De VHP-top verzint als politieke partij al decennia het ene naar het andere politiek scenario om politieke tegenstanders onderuit te halen met als doel politieke macht te vergaren.

Naar mijn idee heeft men de psychologische consequenties van dit gedrag totaal onderschat. Een scenario is een soort uitgedacht “draaiboek” van bepaalde gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden of nog moeten plaatsvinden.

Als je dan die gebeurtenissen uit hun verband haalt, krijg je diverse leugens om een politieke partij die anders denkt onderuit te halen. Het doel is om het volk via een opgezet scenario politiek te manipuleren en te des informeren om zelf politiek macht te verwerven.

Op 8 oktober 2010 zetten toenmalig DNA-lid Santokhi desinformatie in door in Den Haag bij de bijeenkomst van kennissenkring aan te geven dat de criminaliteit in Suriname drastisch was toegenomen na 6 weken van de inauguratie van de nieuwe regering. Dit gedrag ging van 2010 tot 2020 zover dat men zelfs internationaal deze scenario’s gebruikten om de uitvoering van het toenmalig regeringsbeleid te stagneren.

Om verdraaiingen van waarheid vol te blijven houden moet de achterban van je politieke partij erin gaan geloven dat de TOP van hun partij de waarheid spreekt. Etnische politiekvoering is in deze cruciaal omdat vol te blijven houden. Hiermee zet je doelbewust een tweedeling van de politiek in maar ook een ernstige verstoring van maatschappelijke verbroedering.

Pas op 8 februari 2020 kon de VHP met een manipulerend scenario, gestoeld op desinformatie politieke macht verwerven doordat men aangaf dat er gestolen was bij de Centrale bank van Suriname (CBvS) en wist hiermee een deel van de bevolking te overtuigen dat hun spaargelden waren verdwenen.

Een brief van de CBvS die 13 februari 2020 was gepubliceerd, dat er geen geld was gestolen bij deze bank, kon men onderscheppen zodat het volk deze informatie werd onthouden voor de verkiezingen. Daarnaast staat uw spaargeld niet op deze bank. Minister Hoefdraad is bij dit scenario in de val gelopen omdat hij na de aanhoudingen van de gouverneur van de CBvS zelf als verdachte werd aangemerkt.

Om het scenario als waarheid over te laten komen, moet je wel een hand creëren in de rechtelijke macht om je achterban te blijven bewijzen dat je de waarheid spreekt. Dit zien we gebeuren bij de diverse vonnissen van de case van de CBvS.

Het is ongelofelijk wat die uitspraken hebben betekend omdat de gebeurtenissen niet op strafbare feiten waren gebaseerd, zoals het scenario ons deed geloven maar op beslissingen met een regeringsvisie wat nooit strafbaar gemaakt kon worden via de anti-corruptiewet gekoppeld aan de strafwet.

Wat de consequentie van deze scenario’s zijn als je dan regeermacht hebt verworven:

Met politieke manipulatie en desinformatie een hele maatschappij kan ontwrichten en dat zien we nu gebeuren.

De VHP en hun coalitiepartijen zetten alle scenario door omdat ze niet meer anders kunnen omdat de VHP internationaal iedereen heeft voorgelogen en daarmee het belachelijke scenario van herstructurering van de staatsschulden hebben ingezet om hun leugens kracht bij te zetten en naar waarheid om te draaien. Het lijkt wel witwassen van diverse scenario’s.

Door zelf te weten wat men heeft gedaan om VHP-ambtenaren te (mis)gebruiken om diverse scenario’s op te zetten wil men nu geen enkele vorm van politiek andersdenkende in dienstverband, bang dat zij de politiek macht hierdoor weer kunnen gaan overnemen.

Vele ambtenaren van eigen politiek kleur zijn aangenomen na juli 2020 waardoor het ambtenarenapparaat van 36.00 (bron trouw 17 juli 2020) naar 50.00 is gestegen en nu kan men 30.000 politiek andersdenkende uit het ambtenarenapparaat verwijderen.

De consequentie daarvan is dat men alle leden van een politiek partij uitsluit door eigen angst. En dat is discriminatie die strafbaar is. Hiermee vergoot je ook nog eens de etnische politiekvoering wat in de wereld bijna niet meer voorkomt.

BEKIJK OOK
Meelprobleem niet opgelost: komende dagen geen Fernandes brood- en banketproducten

Dat je eigen achterban geloofd dat de vorige regering maatschappelijke criminaliteit heeft veroorzaakt, een criminele (drugs)organisatie is, dat een regering kan stelen wat zij willen omdat je kunt lenen, witwassen normaal was, dat je wurgcontracten kunt afsluiten, dat een regering De MACHT heeft die boven de wetgevende macht en rechtelijke macht staat. Je DE BAAS bent geworden van Suriname.

Consequentie van dit gedrag is dat de achterban denkt, nu zijn wij aan de beurt om via regeringsmacht de staatskas leeg te roven want we lenen bij de IMF wat het “westen accepteert”, wurgcontracten kunnen we nu afsluiten en in gezamenlijk verband scenario’s opzetten die onze eigen zakken vullen o.a. via NV holdings.

Met de gedachte “wat de vorige regering kon, kunnen wij beter” “Wij willen niet meer benadeeld worden” Helaas voor de achterban van de VHP berusten deze gegevens niet op de werkelijke waarheid. Corruptie is nog niet in zijn geheel in te dammen in Suriname maar wat hier is gesuggereerd over de vorige regering ligt ver beneden de echte waarheid.

Als je dan met een scenario mensen ten onrechte hebt laten veroordelen dan gaat de maatschappij denken: wat gebeurt er nu? Op dit moment wordt niemand in de politiek gestraft die eindverantwoordelijkheid draagt. Terwijl dat nu wel zou moeten gebeuren omdat wetten werkelijk zijn overtreden. De consequentie is dan dat de hand van de uitvoerende macht moet nog groter moet worden in de wetgevende macht en rechterlijke macht om eigen mensen van de VHP te beschermen.

De kleine coalitiepartijen zijn nu in de val gelopen van deze scenario’s net zoals Minister Hoefdraad in de vorige regeringsperiode. Zij durven niet meer de waarheid aan het licht te brengen omdat zij dan anders politiek dood zijn.

De NPS doet nog diverse pogingen om aan te geven dat wat er nu gebeurt niet kan. Toch zie je dat deze politieke partij ook klem is komen te zitten in deze politieke chaos omdat zij de waarheid van de vorige regeerperiode niet willen inzien. Consequentie van dit alles is dat de politiek macht door de scenario’s bij de VHP is komen te liggen.

De tijd die het kost om deze schandalen op te lossen en de coalitie en regeerders bij elkaar te houden gaat ten koste van hun eigenlijke opdracht: regeren.

Voor het regeringsbeleid hebben ze echt geen tijd meer en nemen alleen de weg van het IMF nog serieus anders gaan zij internationaal bestraft worden en dat geeft ernstig gezichtsverlies. De minister van Financiën en Planning wil niet voor niets uit het geheel stappen. Al is het de vraag of hij dat mag omdat hij te veel weet.

Inhoudelijke politiek visies zijn belangrijk om een politiek partij regeermacht te geven. Niet de roddel over politiek andersdenkende en hoe je die strategisch kunt uitschakelen met politieke manipulaties en desinformatie.

U ziet nu zelf wat voor consequenties hieruit gaan voortvloeien voor u en 70% van de bevolking.

Laten we als volk dit probleem oplossen om gezamenlijk een nationaal dialoog te eisen voor politieke verandering met een duidelijke politieke visie voor de toekomst, transparantie en herstel van de democratie anders is het met Suriname gedaan en staat de grond met zijn kostbare mineralen in de uitverkoop voor buitenlanders terwijl u arm blijft.


Marie-Louise Vissers
Advies, counseling, politieke development bureau Mawini