Elias spreekt VES Nieuwjaarsrede uit

GFC NIEUWS- Op maandag 27 januari houdt de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) haar traditionele nieuwjaarsreceptie.
De hierbij gebruikelijke jaarrede zal worden uitgesproken door de directeur van Staatsolie Rudolf Elias en heeft als titel: “Uitdagingen in 2020 en verder”.
Tijdens zijn presentatie zal hij ingaan op de mogelijkheden en beperkingen die door de recente significante olievondst offshore voor Suriname in het verschiet liggen.
Hij zal ook ingaan op het ontwikkel pad dat, in samenwerking met de multinationals, gevolgd zal moeten worden om de ontdekte olie in productie te brengen. Daarnaast ook de mogelijke verdiensten voor de Staat direct uit belastingen en via de participatie van Staatsolie in de exploitatie.
Tevens zal hij ingaan op de mogelijkheden voor ons bedrijfsleven en geschoolde werknemers om goederen en diensten te leveren aan deze nieuwe productiesector.
Voorafgaand aan de nieuwjaarslezing zal de voorzitter van de Vereniging van Economisten een terugblik geven over 2019 en zijn verwachting voor 2020 uitspreken. Tevens zal de Economie Scriptieprijs voor het jaar worden uitgereikt.

Overige berichten