Elias intussen aan de slag bij Volksgezondheid

Zoals protocollen dat voorschrijven heeft op het ministerie van Volksgezondheid de overdracht tussen minister Patrick Pengel en Antoine Elias plaatsgevonden. Dit gebeurde nadat hij 10 april in het paleis werd beëdigd door president Desi Bouterse. Tijdens de overdracht werd hem door minister Pengel die nu de leiding heeft bij het ministerie van OWTC een document van overdracht aangeboden over de beleidsvoornemens van het ministerie welke zijn geformuleerd voor de komende jaren.

De beleidsissues betreffen onder andere de bilaterale samenwerkingen, de samenwerking met de VN organisaties en met de PAHO, de human Resources in Health Planning, HIAP, buitenlandse beurzen, automatisering (HIS), een overzicht over wetgeving en de bestaande wetgeving die voornemens zijn aangepast te worden zoals de tabakswet en de wet nationale basiszorgverzekering.

Pengel gaf verder aan dat hij vol trots het beheer van dit departement overdraagt. “Ik heb ik de afgelopen twee en een half jaar continu kunnen rekenen op de technische capaciteit binnen het ministerie. Als nieuwkomer heeft het mij heel goed gedaan dat ik al heel gauw de ondersteuning vond onder mijn staf. De uitdaging is daar, dus ik kan u garanderen dat uw staf u die ondersteuning zal geven die nodig is”.

Pengel wenste Elias heel veel succes toe en gaf aan dat zijn deur altijd openstaat voor de nieuwe minister waar nodig. Gelijk na de overdracht werd door de directeur van Volksgezondheid Maureen Wijngaarde-van Dijk, aangegeven wat de prioriteitsgebieden zijn en wat geïmplementeerd of doorgevoerd zou moeten worden binnen het ministerie.

Elias benadrukte daarop aansluitend dat ook hij zijn prioriteitsgebieden heeft en dat hij direct over zal gaan tot actie gezien het maar twee jaren zijn. Verder zei hij dat naast zijn directieteam eenieder op het ministerie zijn rechterhand zal zijn “het succes of het falen zal van ons allemaal afhangen”.(GFC)

Overige berichten