fbpx

Elfriede Cederboom-Ritfeld krijgt EU-delegation Human Rights Award

Ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens reikte de EU Delegation voor Guyana en Suriname haar Human Rights Award uit aan Elfriede Cederboom- Ritfeld. Dit gebeurde donderdag tijdens het ‘Seminar Presentation on Human Rights-Fight against Domestic Violence’.

Cederboom- Ritfeld heeft in de jaren ’80 de eerste crisisopvang geopend voor vrouwen die slachtoffer waren van huiselijk geweld. Zij heeft met andere vrouwen en mannen de strijd tegen geweld tegen vrouwen aangebonden in een periode waar daar geen aandacht voor was. Met stichting Sticris was zij voorvechter van de zaak van vrouwen en kinderen in Suriname.

Voorafgaand aan de uitreiking van de award, zijn er enkele presentaties gehouden over de strijd tegen huiselijk geweld. De dag werd officieel geopend door de EU-ambassadeur, Jernej Videtic. In zijn openingswoord sprak hij erkenning uit voor het werk van Cederboom. “She has been chosen because of the work she has done over the years for human rights, she was the first person to have established a shelter for battered women. It is important that we recognize your efforts.”

Stichting Projekta presenteerde een overzicht van twee projecten die zij momenteel uitvoert. Het gaat om ‘Hear us Now’ en ‘Community Sport voor inclusiviteit en gendergelijkheid’. In deze programma’s krijgen verschillende organisaties middelen aangereikt om seksueel geweld en huiselijk geweld bespreekbaar te maken via hun reguliere activiteiten. Het sportprogramma heeft ook een extra doel en dat is om de participatie van vrouwen en meisjes aan sportprogramma’s te vergroten.

Jennifer Goede heeft in opdracht van Projekta een onderzoek gedaan onder buurtorganisaties om na te gaan welke rol zij willen en kunnen spelen in de aanpak van huiselijk geweld en seksueel geweld. Uit het onderzoek bleek dat de meeste coaches regelmatig geconfronteerd worden met jongeren waarvan zij vermoeden dat die met huiselijk en seksueel geweld te maken krijgen. De coaches hebben echter niet de kennis of de tools om daarmee om te gaan, dus meestal worden geen stappen ondernomen.

Er hebben verschillende overheids-en niet gouvernementele organisaties geparticipeerd aan het seminar. De Nationale Assemblee was goed vertegenwoordigd en de leden hebben actief geparticipeerd. Van de voorzitter Jennifer Simons kwam de opmerking dat jongeren zich ook bij sportorganisaties niet veilig voelen, aan de hand van verschillende discussies die op gang zijn gekomen na schandalen met sportcoaches. “Het heeft onze aandacht en wij onderzoeken mogelijkheden om te werken aan protocollen voor organisaties”, zegt Projekta-directeur Sharda Ganga.

BEKIJK OOK  Granman Velantie brengt historisch bezoek aan vp Brunswijk

Een ander belangrijk instrument in de strijd tegen huiselijk geweld is de Nationale Raad Huiselijk Geweld (NRHG). Het actieplan van de NRHG is gepresenteerd door Advocaat-Generaal Carmen Rasam.

Zij gaf een terugblik op de aanname van nationale wetgeving met betrekking tot huiselijk geweld in juni 2009; de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen krachtens deze wet een beschermingsverzoek indienen bij de rechter.

“Het aantal verzoeken voor een beschermingsbevel is uitgegroeid van zes per maand in 2012, naar 30 tot 35 momenteel”, aldus Rasam. Er zijn drie beschermingsbevelrechters in Paramaribo en een in Nickerie. Er zijn verschillende beleidsprioriteiten vastgesteld in het nationaal actieplan, waaronder uniformering van onderzoek en dataverzameling.

Een noemenswaardige mijlpaal is de instelling van meldpunten huiselijk geweld in verschillende dorpsgemeenschappen, waardoor eventuele gevallen kunnen worden doorverwezen.

Parlementsvoorzitter Jennifer Simons heeft in haar inleiding aangegeven dat de strijd tegen huiselijk geweld wordt bemoeilijkt door een tekort aan middelen. Zij pleit ervoor dat er wordt gewerkt aan de oplossing van acute situaties. “Desnoods kan een crisisplan uit het nationale beleidsplan worden opgemaakt voor het acute aspect.” Heel belangrijk vind zij wel dat de samenleving ‘zero tolerance’ontwikkeld tegen geweld.

Voorafgaand aan de awarduitreiking heeft Projekta enkele vrouwen die baanbrekend werk verricht hebben op het gebied van huiselijk geweld voor het voetlicht geplaatst. Het gaat om Henna Guicherit, Geeta Harpal, Nadia Raveles, Sheila Ketwaru, Irma Loemban Tobing, Carmen Rasam, Siegmien Staphorst, Carla Bakboord en Annette Tjon Sie Fat.

De award werd overhandigd door EU-ambassadeur Jernej Videtic. Het werk van Cederboom-Ritfeld werd in twee korte filmpjes belicht, waarin ook felicitaties aan de orde zijn gekomen.

Op maandag 10 december is het 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd getekend. Het seminar is georganiseerd door Stichting Projekta met de EU-Delegation.

Dit is de 2e keer dat de EU Delegation voor Guyana en Suriname haar Human Rights wards uitreikte, vorige jaar ontvingen Projekta en de VIDS awards.(GFC)