fbpx

Elf nieuwe advocaten gaan na beëdiging aan de slag

Het Hof van Justitie (HvJ) heeft elf nieuwe advocaat-stagiairs beëdigd en toegelaten tot volwaardige advocaten. Deze plechtigheid vond eerder deze week plaats in de zittingszaal van het gerechtsgebouw aan het Onafhankelijkheidsplein. Waarnemend Hofpresident, Iwan Rasoelbaks, deelde mee dat met de beëdiging van deze elf advocaten het aantal stijgt naar 213.

Naast deze elf advocaten is er weer een nieuwe groep van elf advocaat-stagiairs, die zich voorbereidt op de beëdiging. Rasoelbaks juicht de groei binnen de advocatuur toe en zegt dat het Hof bezig is met een aantal hervormingen om de inzet van de advocaten goed te kunnen ontvangen.

De president van het Hof is van mening dat met deze toelating, het aantal ingediende rechtszaken bij het Hof zullen toenemen. Er is volgens de waarnemend Hof president, een achterstand in behandeling van rechtszaken. Om snelheid en efficiëntie in het rechtssysteem te brengen worden een aantal projecten uitgevoerd voor de vlotte afhandeling van de nu opgestapelde rechtszaken.

BEKIJK OOK
Suriname zal de export van rondhout uitfaseren

Rasoelbaks is er van overtuigd dat met de opleiding tot schrijfjuristen, instroom van rechters met voorafgaand een RIO-opleiding en digitalisering van aktes en vonnissen de achterstanden ingelopen zullen worden. Nadat de advocaten de eed of belofte hebben afgezworen, heeft hij ze op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen wanneer zij overgaan tot de uitoefening van het beroep.

Rasoelbaks rekent op de deskundigheid van de advocaten en vroeg ze om hunzelf voortdurend te blijven bijscholen. “U bent nu opgewekt en getild naar het niveau om op professionele wijze juridische bijstand te verlenen aan rechtzoekenden. Dit met de bedoeling hun noden en vrijheden te helpen lenigen”.

Naast Rasoelbaks sprak de hoofdofficier van Justitie, Carmen Rasam, namens het Openbaar Ministerie en Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, de pas beëdigde advocaten toe. Beiden wezen op de vereiste bekwaamheden van een advocaat en een deskundige beroepshouding ter ondersteuning van de rechtsspraak.(GFC)