Elektrische scooters voor KPS dankzij goed public-private partnerschap

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft de eerste dertig elektrische scooters ontvangen uit een schenking van vijftig. De symbolische overhandiging vond donderdag plaats bij het ministerie van Financiën.

De donatie van de elektrische scooters, die volledig geassembleerd zijn in Suriname, is geboren uit een idee van de Surinaamse ondernemer Xie Da, directeur van de Shen Long Company, producent van Snow Kleen-papierproducten. Hij benaderde het ministerie van Financiën om van gedachten te wisselen over investeringsmogelijkheden in Suriname.

In de gesprekken die Xie Da voerde met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën werd de ondernemer diverse investeringsfaciliteiten voorgehouden. Daarbij maakte de bewindsman al gauw de koppeling tussen investering, ondernemerschap, werkgelegenheid en een goed exportproduct.

De elektrische scooters worden onder het merk Thunder in Suriname geassembleerd met ondersteuning van de Surinaamse Postspaarbank. Zij zijn dan ook voorzien van het label ‘Made in Suriname’. Ondernemer Xie Da en de bank besloten, als blijk van waardering voor het geloof in ondernemerschap door de regering van Suriname, iets terug te doen waar de Surinaamse gemeenschap baat bij zal hebben. Het voornemen van de regering om het veiligheidsgevoel te versterken door onder meer de zichtbaarheid van de ordehandhavers te vergroten, resulteerde in het unanieme besluit om vijftig scooters te schenken aan het KPS.

Zowel minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie als waarnemend korpschef Roberto Prade toonden zich bij de overhandiging zichtbaar erkentelijk voor deze geste. Beide functionarissen legden in hun dankwoord de nadruk op het feit dat de schenking geheel in lijn ligt met het beleid vanuit Justitie om de zichtbaarheid van de politie te verhogen.

Financiënminister Hoefdraad liet weten dat dit mooi voorbeeld van het stimuleren van ondernemerschap vanuit de overheid navolging verdient, omdat hen op deze manier de ruimte geboden wordt een afzetmarkt te creëren voor hun producten.

Xie Da en het ministerie van Financiën zullen nu overleg voeren over financieringsmogelijkheden tegen een gunstige rente met de bedoeling dit vervoermiddel ook betaalbaar te maken voor de lagere-inkomensgroepen. Door de Surinaamse Postspaarbank wordt, met het oog op de veiligheid van de toekomstige verkeersdeelnemer, tevens een cursus bromfiets rijden gekoppeld aan de financiering.(GFC)