Elektriciteitsnetwerk EBS ondervindt nog steeds last van vegetatie

Uit een bericht vernam de Energiebedrijven Suriname (EBS) onlangs dat bij vegetatieonderhoud bij een bewoner te Paramaribo Noord de afgekapte takken niet zijn opgeruimd. De boom staat op het perceel van de bewoner en de takken groeiden al in de richting van de zone van het elektriciteitsnetwerk welke vrijgehouden dient te worden van vegetatie. Dit soort situaties kunnen namelijk storingen en kortsluiting veroorzaken voor niet alleen de bewuste bewoner, maar ook de hele omgeving.

In het geval dat in het bericht is verschenen is er met de bewoner afgestemd dat de opruiming op een later tijdstip zou plaatsvinden. Hiermee ging de bewoner akkoord. De gekapte takken worden dit weekend nog door de contractor van de berm verwijderd.

Het beleid van de EBS met betrekking tot vegetatieonderhoud langs het elektriciteitsnetwerk is er onder meer op gericht dat vegetatie die is verwijderd meteen wordt opgeruimd door de contractor. Echter kan het voorkomen dat wegens omstandigheden de opruiming niet meteen kan plaatsvinden. Met de bewoner wordt er voorts een ander tijdstip voor de opruiming afgestemd.

Ook werd in het bericht beweerd dat de schutting is beschadigd tijdens de kapwerkzaamheden. Bij navraag aan de bewoner bleek dat dit niet juist is. Deze klacht is niet doorgegeven door de bewoner, maar door de tuinman werkzaam op dit adres.

Hoewel de EBS niet is benaderd om een reactie, wordt er in het bericht ook aangegeven dat het bedrijf weigert om voor de kosten van schade, verricht tijdens kapwerkzaamheden, op te draaien. Dit is onjuist. Als na onderzoek blijkt dat er werkelijk schade is veroorzaakt aan eigendommen van derden wordt deze wel vergoed. In dit specifiek geval heeft de bewuste bewoner bij navraag zelf aangegeven dat de schutting niet is beschadigd als gevolg van de vegetatieonderhoudswerkzaamheden door de EBS.

De verantwoordelijkheid voor onderhoud van percelen en daaraan grenzende bermen ligt primair bij de bewoner. Wordt dit nagelaten en is de begroeiing zo dicht bij het netwerk dat het een gevaar begint te vormen dan zal de EBS de kap- en snoeiwerkzaamheden zelf uitvoeren. Dit brengt onnodige kosten met zich mee voor het bedrijf.

Volgens artikel 70 van de Politiestrafwet G.B. 1915 no. 77 kunnen de kosten die gemaakt worden bij het nalaten van tijdig onderhoud van percelen door tussenkomt van de districtscommissaris (dc) worden verhaald op de bewoner. De EBS is reeds in overleg met de dc’s om een verscherpte controle uit te oefenen op niet onderhouden percelen en aangrenzende bermen.

De EBS benadrukt daarom dat eigenaren van percelen zorg dienen te dragen voor tijdig onderhoud van hun perceel, vooral daar waar bomen en takken een gevaar kunnen vormen voor het elektriciteitsnet. Dit voorkomt onnodige kosten en onnodige storingen.(GFC)