fbpx

Elektriciteitscentrale Apoera krijgt upgrade

Afgelopen week heeft de Energiebedrijven Suriname (EBS) een nieuwe 500 kilowatt (kW) CAT3512 dieselgenerator in gebruik genomen in de centrale te Apoera. Samen met de reeds aanwezige machines heeft de centrale nu een opwekvermogen van 3 maal 500 kW. Dit is niet alleen ruim voldoende voor de huidige piekbelasting van 340kW maar ook voor de opkomende bedrijven. “Enkele bedrijven hebben zich al aangemeld en binnenkort wordt gestart met de inhoudelijke gesprekken” zegt Rabindre Parmessar, de directeur van de EBS.

“Fase 1 van dit project is afgerond en was bedoeld om het opwekvermogen te upgraden naar een zodanige situatie dat bij uitval van een van de machines, de overige machines als back up kunnen dienen. Ook kan onderhoud op de machines plaatsvinden zonder dat de klant hiervan wat opmerkt. In de volgende fase zullen de oeververdediging en de dienstwoningen worden aangepakt. Tegen eind 2018, begin 2019 moet de totale upgrading afgerond zijn. Na de elektrificatie van Pokigron en omgeving zijn wij als directie enorm tevreden met het feit dat wij ook dit afgelegen gebied op een technisch goed niveau hebben kunnen brengen”, aldus de EBS-topman tijdens een oriëntatiebezoek te Apoera.

In de zeventiger jaren was de opwekking gevestigd aan de Awarrastraat en thans staat deze aan de Centraleweg. In de centrale te Apoera werkten er toen 3 medewerkers bij de opwekking, de heren Edgar Wajacabo, Caroles Biswane en Balo. Voor de stroomvoorziening toen, waren er twee 150kW opwekeenheden geïnstalleerd en de piekbelasting was 80 kW tot 100 kW. Hiermee werd niet alleen het inheems dorp van elektriciteit voorzien, maar ook de aanwezige industrie.

BEKIJK OOK
33-jarige autobestuurder Sheik Panchoe overlijdt na aanrijding in ziekenhuis, veroorzaakster ingesloten

In 1982 verhuisde de opwekking naar de Centraleweg, waar deze tot op heden gevestigd staat, en werd de afdeling DB-Apoera in bedrijf genomen. De piekbelasting was ongewijzigd en de opwekeenheden waren twee nieuwe D353 dieselgeneratoren met elk een opwekvermogen van 350kW. In 2006 werd het verzorgingsgebied uitgebreid met Washabo, Section en omgeving Apoera. Het personeel, belast met de opwekking, bestond toen uit 5 man.

Anno 2018 telt Apoera ruim 3.000 inwoners. Ongeveer 1.200 huishoudens en bedrijven worden voorzien van elektriciteit. Met de installatie van de nieuwe 500 kW CAT dieselgenerator is het geïnstalleerd vermogen in dit dorp verruimd naar 1.500kW. Deze upgrade geeft bij onderhoud ook meer ruimte om de belasting over te zetten op de twee andere eenheden, waardoor er ongestoord gewerkt kan worden.

In januari dit jaar zijn in deze opwekcentrale de upgradewerkzaamheden gestart en werden die in april van dit jaar afgerond. Niet alleen de capaciteit is uitgebreid, maar ook het gebouw dat aan een onderhoudsbeurt toe was, werd gerenoveerd. Het dak en de “command centre” zijn gerenoveerd, en enkele technische upgrades hebben plaatsgevonden.

In het kader van de verbetering van de kwaliteit van de spanning in Apoera worden binnenkort transformatoren geïnstalleerd. Hierdoor zal de kwaliteit van de stroomvoorziening te Apoera significant verbeteren. In fase 2 zal verder ook de straatverlichting in dit gebied worden vernieuwd.(GFC)