fbpx

Electronic Single Window voor snellere afhandeling van documenten voor in- en uitvoer

Met het instellen van een Electronic Single Window (ESW) zal de afhandeling van documenten voor de in- en uitvoer sneller plaatsvinden.

Doordat verschillende actoren in een netwerk verbonden zijn, zal de elektronische dienstverlening betere en sneller verlopen, waardoor ondernemers vol vertrouwen hun import en export kunnen regelen.

Dit zal de totale samenleving ten goede komen, doordat er een betere prijs voor goederen zal worden aangeboden, daar de handelaren sneller over hun goederen zullen beschikken en daardoor onnodige kosten hoeven te maken.

Om dit te realiseren zal er een voorstudie worden verricht waarbij nagegaan zal worden wat het opzetten van de electronic single window zal kosten, het wettelijke raamwerk alsmede de technische middelen die daarbij nodig zijn.

Hiertoe heeft minister Sieglien Burleson donderdag de Project Steering Commitee ten behoeve van het project “ Feasibility Study for the Technical, Financial en Legal Requirements for the establishment of an Electronic Single Window (ESW) Facility” geïnstalleerd.

Deze commissie zal erop moeten toezien dat feasibility study richtig wordt uitgevoerd door het aangetrokken consultant Bureau Crimsonlogic.(GFC)

Naar meer berichten...