Eis tot aftreden minister Blok

Netwerk ´Surinaamse diaspora met een Missie´ onder leiding van Barryl Biekman en de Stichting ´Collectief Overzee Suriname´ onder leiding van Ernest Grep eisen dat het Kabinet Rutte 111 en de Tweede kamer der Staten –Generaal zich publiekelijk distantiëren van de xenofobische en racistische uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken en eisen zijn onmiddellijk aftreden.

Zij constateren dat Blok zich schuldig heeft gemaakt aan stereotypische waandenkbeelden en het op na houden van racistische sentimenten; van ‘verdeel en heers’, opruiing en het verspreiden van leugens.

Een minister die leugens verspreid, kan niet gehandhaafd blijven in de positie die hij/zij bekleed, omdat door diens handelen het vertrouwen ernstig is geschaad.

Blok heeft gegeven van het ontbreken van historisch besef over het Nederlandse koloniaal verleden en de effecten van dat verleden op het Heden. `Suriname is vooral een failed colony, maar dan past het geen enkele Nederlandse politicus om na 350 jaar koloniale roof, slavernij en andere vormen van dwangarbeid, massamoord en andere vormen van onderdrukking, Suriname na te wijzen omdat het de schade daarvan niet binnen een mum van 43 jaar onafhankelijkheid heeft weten te herstellen`.

Het is volgens hen duidelijk dat Blok ´beschamend weinig kennis heeft over het landenprofiel van Suriname in het algemeen en van kennis en inzicht in de processen en ontwikkelingen op het gebied van ‘natievorming’ in Suriname in historisch perspectief´.

Zij wijzen erop dat de soevereiniteit en integriteit van de Republiek Suriname en de waardigheid van het Surinaamse volk inclusief van de diaspora, zowel nationaal als internationaal heeft aangetast.

De organisaties eisen van het Kabinet en het Nederlands Parlement volmondige excuses voor, alsmede intrekking van de zijde van minister-president Rutte en Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de xenofobische en racistische uitspraken van Blok in de richting van het volk van Suriname en de Surinaamse diaspora in Nederland.

Ook moet onomwonden erkend worden dat Blok zich van opportunistische c.q. racistische leugens heeft bediend om Suriname en het Surinaamse volk te demoniseren en en hierbij erkent dat Suriname niet voldoet aan de kenmerken van een mislukte staat.

De internationale gemeenschap zal op de hoogte gebracht worden van de mensenrechtenschendingen en opvattingen van het Kabinet Rutte 111.(GFC)