fbpx

Eindejaarsbrief DA’91 aan de burgers van Suriname

“Landgenoten,

Het jaar 2017 zit er haast op. Ik neem dit moment om alle DA’91 leden en niet-leden, alle Surinamers, te bedanken die ons in 2017 hebben ondersteund in ons politiek werk. Voor eenieder van ons heeft het jaar pieken en dalen gekend.

Bij onze boodschap van 2016 op weg naar 2017 gaven wij aan dat wij als partij ons zouden blijven inzetten voor de onafhankelijke rechterlijke macht en spraken met u af dat wij deze zouden helpen beschermen tegen de aanvallen erop.

Wij gaven u ook aan dat wij zouden blijven pleiten voor een buitenlands beleid dat in het belang is van alle Surinamers en ons uitspreken tegen een beleid dat slechts gericht is op het dieper in schulden jagen van ons land.

Bij het afsluiten van 2017 en het begin van 2018 is het gepast om te reflecteren. DA’91 heeft woord gehouden. Bij de aanvallen op de rechterlijke macht in 2017 heeft u ons steeds gehoord en gezien. Wij hebben alle ons ten dienste staande middelen onbevreesd ingezet en het resultaat is niet uitgebleven. De bedreiging richting de PG werd ingetrokken door de president mede vanwege de opstelling van DA’91.

Wij hebben de wereld ook laten zien dat vele Surinamers de mensenrechten schendingen in Venezuela afkeuren. Natuurlijk is er nog veel werk te doen. Vanuit de huidige regering is steeds weer gebleken dat hun ‘samen doen’ uitspraak nooit heeft geresulteerd in het ondersteunen van acties voor lotsverbetering van de gemeenschap zoals geïnitieerd door het maatschappelijk middenveld en de buitenparlementaire oppositie.

Suriname is nog steeds in crisis en de financiële markten en het economische klimaat blijven onzeker. De schuld van Suriname is buitensporig omhoog geschoten. Ook hier hebben wij onze stem duidelijk laten horen. En blijven wij de regeerders oproepen van dit desastreus beleid af te stappen.

Helaas moeten wij ook wederom erkennen dat het standpunt dat wij vanaf het aantreden van deze regering hebben gedeeld met u, dat deze mensen niet geschikt noch bereid zijn ons land op een deskundig en goed bestuurlijke wijze te leiden, steeds weer bewaarheid wordt.

Tengevolge van het structureel wanbeleid in onze gezondheidssector, onderwijs en gezondheidszorg is het armoede en verval alom. Ons veiligheidsgevoel is dit jaar wederom drastisch afgenomen.

DA’91 heeft het voorrecht in de positie te zijn vanwaar uit zij onbevreesd, deze regering die ons in een crisis heeft geleid, kan en moet blijven wijzen erop dat dit huidig gevoerde beleid in het bijzonder financieel-economisch, onze toekomst ernstig in gevaar brengt.

Wij moeten het tij keren, Suriname is ons aller verantwoordelijkheid en wij kunnen niet ons hoofd buigen voor intimidatie en misleiding en zeggen dat verzet geen zin heeft. Zolang wij niet in de gelegenheid zijn om eindelijk goed bestuur, democratie en rechtvaardigheid uiting te geven in onze regering moeten wij ons blijven verzetten tegen diegenen die er een potje van maken.

DA’91 gaat het komende jaar op strategische en in verhevigde mate nog meer diepte en inhoud geven aan de ideeën voor vernieuwing, verbetering en verheffing van onze gemeenschap uit deze gecreëerde ellende. U bent daarin van onschatbare waarde. Uw participatie, uw ondersteuning, uw initiatief!

Het is belangrijk voor ons om onze tijd verstandig te gebruiken en snel en krachtig verder te gaan in 2018. Dat kan alleen met uw voortdurende toewijding en teamwork. Hoewel er steeds aanvallen worden gericht tegen de pilaren van onze samenleving moeten we blijven samenwerken om een succesvolle republiek Suriname te organiseren.

Wij zijn ons als partij heel goed bewust bij onze besluitvorming dat wij niet alleen moeten kijken wat het beste is voor onze partij, maar ook de potentiële impact die onze besluiten hebben op het hele land.

Het komende jaar zal zijn eigen uitdagingen met zich meebrengen, maar ik ben er zeker van dat door samen te werken, onze prioriteiten centraal te stellen en onze burgers voorop te stellen, wij onze ambities waar kunnen maken. Deze uitgangspunten zullen zeker mijn prioriteiten blijven en ik ben ervan overtuigd dat ik op u kan rekenen om hetzelfde te doen”, aldus Angelic del Castilho, voorzitter van DA’91.(GFC)