Eind maart start Affordable Housing Project

GFC NIEUWS- Het Affordable Housing Project (AHP) in de samenleving beter bekend als LISP 3, zal eind maart 2020 van start gaan.
Dit programma biedt zoals eerder aangekondigd ongeveer 4000 woonoplossingen in stad, district en binnenland. Het gaat om nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van woningen. Deze mededeling deed minister André Misiekaba in De Nationale Assemblee bij de behandeling van de Huurwet Woonruimte.
De reden dat dit project dit jaar wordt uitgevoerd, is te wijten aan de bureaucratie. Minister Misiekaba stelde zelf naar het buitenland (Saoedi-Arabië) te zijn gegaan om met de Islamic Development Bank van gedachten te wisselen. Er is daarbij gewezen op het belang van het project namelijk, dat de woningnood in Suriname opgelost moet worden.
Voor dit project heeft Suriname een lening van U$.35 miljoen genomen en een eigen inbreng heeft van U$.3 miljoen.
Het gesprek is zeer vruchtbaar geweest waardoor Suriname het AHP kan uitvoeren. Tegenover het parlement stelde minister Misiekaba dat er nog meer mededelingen hieromtrent zullen volgen.
Het Affordable Housing Project (AHP) zal volledige of gedeeltelijke subsidies verstrekken aan met nadruk personen uit de lage inkomensgroepen om hun woonsituatie te verbeteren. Personen die in aanmerking komen voor deze subsidie moeten een eigen inbreng hebben in de vorm van geld, arbeid of materiaal.
De bewindsman ging naast dit onderwerp ook in op een aantal vragen van DNA met betrekking tot de Huurwet Woonruimte. De rode draad van dit wetsvoorstel is om zorg te dragen voor regulering van het zowel het huren als verhuren van woonruimten. De nog goed te keuren wet beschermt niet alleen de huurder maar ook de verhuurder.
De minister liet weten dat de woningnood serieuze aandacht van de regering geniet. Naar schatting van de Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS) zijn er ongeveer 20.000 woningzoekenden.
De vergadering is verdaagd naar donderdag.

Overige berichten