fbpx

Eigenaar Duckfarm plaatst vraagtekens bij Caribisch symposium over pluimveesector

Gerard van den Bergh, eigenaar van Duckfram, vraagt zich af of het Caribisch symposium over de pluimveesector dat in Suriname zal worden georganiseerd, bestemd is voor de pluimveesector of van de voederfabrieken. “Mijn vraag is echt of dit symposium nu echt voor de pluimveesector is of om te voorkomen dat de goede kwaliteit grondstoffen van buiten de CARICOM Suriname in kunnen blijven komen. De onlangs opgestarte diervoederfabriek t.w. Dommelsche Watermolen welke gevestigd is bij de Doksenclub wacht het met vrees af”, stelt van en Bergh.

Hij heeft voor een korte periode deelgenomen in de Board van de Caribische Pluimvee Associatie (CPA) als de vertegenwoordiging van de APSS uit Suriname. In het eerste bezoek en besprekingen van de CPA verbaasde het hem dat organisaties zoals de APSS en de CPA ook leden kunnen hebben die toeleverancier zijn van de pluimvee-industrie. “Volgens mijn gedachten zou er sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling”.

Navraag bij het Bestuur van de CPA met de vraag of het geen conflict of interest is indien de voerleveranciers ook lid zijn van de CPA, heeft direct geresulteerd in het royeren van de APSS met als reden dat de APSS een achterstand heeft in de betalingen. Wel kwam er een schrijven van de CPA naar de APSS waarin o.a. kenbaar werd gemaakt dat de APSS weer lid kon worden maar dan zonder van den Bergh.

Het bleek dat de inkomsten van de CPA voor 90% werden betaald door de voederindustrie. “Het idee destijds om de diervoeders te laten testen door ADEK werd dan uiteraard niet op prijs gesteld, mijn vraag werd dus niet op prijs gesteld en ik kwam aan heilige huisjes”.

Daarentegen is de voederindustrie volgens van den Bergh een multi miljoen dollar organisatie. De Jamaica Broilers Group welke uiteraard goed zijn vertegenwoordigd in de CPA had in 2016 een netto resultaat van $ 492.8 miljoen dollar, “nu niet echt een bedrijfje wat beschermd moet worden door de CARICOM, de bescherming is eerder omgeslagen in het bevoordelen. Tevens zou de vraag gesteld kunnen worden, zouden zij het voer niet goedkoper kunnen maken zodat de uiteindelijke consumentenprijs voor kip zou dalen”.