Eigen centrum Tennisbond krijgt gestalte

Het tenniscentrum van de Surinaamse Tennisbond (STB) krijgt gestalte.

Op het terrein aan de Librastraat te Flamingo Park, is er al dagen bedrijvigheid met grondverzet werkzaamheden om het perceel bouwklaar te maken.

Voor dit terrein dat jaren geleden van de overheid verkregen werd, zijn er 5 banen geprojecteerd.

Eindelijk kan met de realisatie van een eigen huis voor de STB worden aangevangen na verkregen donaties van de International Tennis Federation (ITF) aangevuld met nationale bijdragen van Baitali Group, Grassalco, Staatsolie, Olibis, Vabi, Haukes Construction, Kuldipsingh en Cali’s Roofing.

Met een eigen centrum kunnen er meer en gerichter activiteiten ontplooid worden die met de tennisactiviteiten van de lidorganisaties moeten bijdragen om het Surinaamse tennis naar een hoger niveau te tillen.

In de eerste fase zullen er 2 banen aangelegd worden met belichting en riolering, de omrastering geplaatst worden en een kantoorruimte opgezet worden die als secretariaat en vergaderruimte zal fungeren.

Om toernooien adequaat te kunnen organiseren en logistisch, zou het ideaal zijn om tenminste gelijk 3 banen te realiseren.

Na de grondvoorbereiding op de eerste bouwwerkzaamheden, zal de eerste steenlegging heel binnenkort ceremonieel plaatsvinden en media-aandacht krijgen.

Overige berichten