fbpx

Eigen bezoldigingssysteem voor douane en Belastingdienst

GFC NIEUWS- De Belastingdienst en douane krijgen een eigen bezoldigingssysteem.

Bij deze zal alvast het douanekorps per 1 januari 2020 uit FISO treden. Hiervoor zal de minister van Financiën binnenkort een raadsvoorstel bij de Raad van Ministers indienen, met het nieuwe bezoldiging beleid voor de douane.

Dit zegt het ministerie van Financiën in haar terugblik en voornemens voor 2020.

Aangehaald wordt dat vroeg in 2019 het structuur stappenplan van de Belastingen en douane-organisatie goedgekeurd en van start gegaan. Dit hervormingsplan duurt totaal 15 maanden en heeft als doel de grote tekortkomingen bij de diensten fundamenteel op te heffen.

Een van eerste stappen was de overgang op SIGTAS, het nieuwe belastingensysteem waartoe er belangrijke pilots zijn uitgevoerd, zoals de on-line aangiften middels portals bij commerciële banken.

Tevens is de beschrijving van de interne organisatie en processen die passen in het gemoderniseerde systeem afgerond. Deze zullen fungeren als de nieuwe kaders voor de taken en werkzaamheden van elke belastingambtenaar en of douanier.

De aanpak van de renovatie van het nieuw aangekochte Belastingengebouw is eveneens in kaart gebracht.

Een absoluut hoogtepunt was de aanvang van de bouw in september van het eigen douanegebouw, terwijl nieuw apparatuur voor de dienst succesvol werd aanbesteed. De elf aangekochte scanners worden in 2020 geïnstalleerd en zullen dienen om de douanecontrole werkzaamheden efficiënter en fraude-veiliger te maken.

BEKIJK OOK
Twee jeugdigen aangehouden voor inbraak O.S. Hockeyschool

Het aangewezen personeel zal intensief getraind worden in bediening van de apparatuur en geautomatiseerde afwikkeling van handelsladingen.

Het Asycuda handelsinformatiesysteem is in 2019 beter beveiligd en met specialiteiten uitgebreid. De instelling van de internationale relatie desk met de World Customs Organisation en Customs World van Dubai zal begin 2020 een feit zijn, hetgeen een grote sprong vooruit is in de verbetering van onze cross-border intelligence.

Naast capaciteitsversterking en training zullen de dienstambtenaren ook kunnen rekenen op een betere bezoldiging als een reflectie van een verhoogde opbrengst van hun werkzaamheden, op basis van de organisatorische en technologische hogere effectiviteit. Dit principe wordt toegepast in het kader van de incentieven voor hervormingsgezindheid en het streven naar hogere resultaten uit arbeid en inzet.

Ten slotte zijn recentelijk belangrijke wetten die de automatiseringsinspanningen bekronen aangenomen in het parlement, waaronder het uniek fiscaal identificatienummer voor elke belastingplichtige.