fbpx

Eigen beroepenveldcommissie voor Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde

GFC NIEUWS- De studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde beschikt over haar eigen beroepenveldcommissie (BVC A&O).
Deze commissie is een mechanisme om het onderwijs en onderzoek binnen de studierichting beter af te stemmen op het werkveld en de maatschappelijke ontwikkelingen en zorgt voor een wisselwerking tussen wetenschapsbeoefening en maatschappijontwikkeling.
De BVC A&O bestaat uit experts uit verschillende geledingen van het beroepenveld van agogische, onderwijskundige en pedagogische professionals. De leden van de commissie vertegenwoordigen een der disciplines gerelateerd aan de studierichting A&O, om zo vanuit een breder perspectief de aansluiting tussen opleiding en werkveld te kunnen waarborgen.
De leden van de BVC A&O informeren de studierichting A&O over de ontwikkelingen in het werkveld. Zij adviseren hoe deze ontwikkelingen zijn te vertalen naar het curriculum van de opleiding. Andersom legt de opleiding voorgenomen veranderingen ter toetsing voor aan de BVC.
De BVC A&O ondersteunt de studierichting in het initiëren van samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs en
onderzoek zowel nationaal, regionaal als internationaal en het verder ontwikkelen en vormgeven van:
• een onderwijs- en onderzoeksvisie;
• het profiel van de afgestudeerde;
• het curriculum met een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.
De BVC A&O bestaat uit de volgende leden:
mw. Angèle Wallerlei – Kumbangsila MBA, Nrs. Ed., RN – voorzitter
dhr. drs. Justus Hew – A – Kee – ondervoorzitter
mw. Anouska Blanca BBA – lid
dhr. drs. Dirk Currie – lid
dhr. Yuro Dipotaroeno MSc. – lid

BEKIJK OOK
Woning aan de Kamponglaan door brand verwoest