fbpx
NPS: Efu lanti hori bunkopu seri, esbiten a pipel, leki eyginari fu a kondre o kisi mankeri

De Republiek Suriname blijkt een favoriet doelwit voor multinationals, buitenlandse mogendheden en opportunistische buitenlanders. Vanaf 2010 blijkt de overheid alsmaar bilaterale investeringsverdragen te hebben afgesloten met voornamelijk niet westerse landen in de veronderstelling, zo meer buitenlandse investeringen aan te trekken. De praktijk leert dat een dergelijk verdrag nauwelijks tot meer investeringen leidt.

Door zulke investeringsverdragen aan te gaan, heeft de regering zich wel onderworpen aan de internationale investeringsregelgeving. Middels deze investeringsverdragen kan de Surinaamse overheid worden aangeklaagd wanneer (toekomstige) winsten van buitendlandse investeerders door nieuwe regelgeving in gevaar dreigt te komen. Hiermee tasten ze de soevereiniteit van Suriname aan.

Ondanks het hoofddoel van de toenmalige eerste regering Bouterse “de ontwikkeling ten behoeve van de vooruitgang van elke burger”, bleek de regering niet bij machte te zijn dit duurzaam waar te maken. Versneld stort de economie van Suriname in. De werkloosheid en inflatie stijgen dramatisch en de economie ervaart een serieuze krimp. Een herstel zal pas plaatsvinden nadat de regering de SRD losgekoppeld van de USD en gecontroleert devalueerd, belastingen verhoogt en de controles op kapitaalverkeer versterkt. Deze extra inkomsten zal de regering dan merendeels moeten gebruiken voor de versterking van de productiesector en sociale programma’s en zeker niet in de consumptieve sfeer.

De maatregelen die de regering dient te nemen om de huidige crisis te bestrijden, zullen naar alle waarschijnlijkheid de recent aangegane bilaterale investeringsverdragen schenden en in de toekomst verwachte bedrijfswinsten van de buitenlandse investeerders in het geding brengen. De kosten en uiteindelijke schadevergoedingen zijn nochthans niet te overzien. Dit is de prijs die het land zal moeten betalen voor het redden van de economie en het ondoordacht aangaan van investeringsverdragen.

Investeringsverdragen bestaan uit wettelijk bindende regels die zich richten op het beschermen van buitenlandse investeringen. Door het ondertekenen van zo’n verdrag dient Suriname de buitenlandse investeerder gelijk te behandelen als nationale en alle andere buitenlandse investeerders die in Suriname opereren. Onteigening van bedrijfsbezittingen mag alleen tegen een marktconforme compensatie plaatsvinden en het stellen van voorwaarden aan de investeringen en kapitaalcontroles zijn ten strengste verboden. Mocht Suriname deze regels schenden, dan hebben bedrijven de mogelijkheid het land direct voor een internationaal tribunaal te kunnen aanklagen zonder steun of soms zelfs zonder medeweten van Suriname.

De roep om internationaal kapitaal door de overheid wordt steeds groter, nu wij door sterk consumptief- en corruptief faciliterend beleid van de overheid in een grote schuldencrisis terecht zijn gekomen. Dit noopt de overheid ertoe versneld haar model van ongebreidelde importen, bureaucratie, subsidies en een beleid waarbij er sprake is can corruptie, versneld af te bouwen en terzelfde tijd overwogen en gefaseerd deze om te zetten naar liberalisatie van sectoren (o.a. energie sector) en de duurzame ontwikkeling van de productie-, landbouw-, veeteelt-, visserij en bosbouw sectoren strategie, gebaseerd op een nationale ideologie van Suriname als soeverein land met een sterk gediversifiseerde economie, welke economische schokken makkelijker kan opvangen en welvaart (werkgelegenheid, economische groei, zelfstandige woning) biedt aan haar onderdanen.

Een investeringsverdrag kan bij uitstek het instrument zijn om nieuwe investeringen aan te trekken, mits deze weloverwogen, kundig en in nationaal belang aangegaan wordt. Echter blijkt uit verschillende onderzoeken dat het statistische verband tussen het tekenen van een investeringsverdrag en de volumes van buitenlandse investeringen minimaal is. We kunnen dus stellen dat het aangaan van investeringsverdragen niet persé meer investeringen aantrekken, maar investeringsverdragen bieden buitenlandse investeerders wel verregaande bescherming. De gebruikte definities als ‘eerlijke en gelijke behandeling’ zijn vaag en bieden ruimte tot speculatie voor investeringsjuristen.

Waar directe onteigening van bedrijfsbezittingen door nationaliseringen ten tijde van importsubstitutie en communisme nog een reële dreiging was, ziet men nu het invoeren van milieuwetten en verhogen van belastingen als ‘indirecte’ onteigening en dus als voldoende bodem voor het openen van een rechtszaak. Alleen al de dreiging voor zulke rechtszaken, die vaak jaren voortslepen met enorme bijgaande kosten, zet landen er toe hun progressieve wetsvoorstellen te laten varen. Investeringsverdragen tasten dus de soevereiniteit van nationale staten aan doordat ze de democratische bewegingsvrijheid voor het maken van beleid inperken. Het feit dat individuele bedrijven staten kunnen aanklagen en dat staten op hun beurt bedrijven niet kunnen aanklagen voor onverantwoordelijk gedrag, duidt op een eenrichtingsweg ten gunste van het internationaal bedrijfsleven.

We kunnen stellen dat de onderhandelaars namens de Surinaamse overheid inzake de huidige Suralco/Alcoa MOU niet volledig op de hoogte zijn van de potentiële risico’s die (investerings)verdragen met zich mee brengen. De meeste investeerders brengen hun claim naar het International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), dat onderdeel is van de Wereldbank. Vooral als het gaat om grondstoffen is de inzet hoog.

De NPS staat voor progressieve leiderschap, waarbij de regering haar keuzes sterk gebaseerd is op sociale agenda’s. De NPS streeft onder andere naar strategische partnerschappen met buitenlandse bedrijven om de natuurlijke rijkdommen duurzaam te exploiteren en strengere eisen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen met daarin verankerd een maximale lokale input. De huidige ecologische-, humanitaire-, economische-, financiële- en maatschappelijke crises kunnen alleen worden opgelost op een hoger niveau van inzichten. De NPS heeft altijd bewezen het inzicht in huis te hebben.

 

NPS – Werkgoep Planning & Ontwikkeling, JAPIN

 

 

Meer nieuws

Onderzoek naar cacaoproductie in Suriname

GFC NIEUWS- Tanja Tijtel en Naomi Venetiaan van het Polytechnic College Suriname hebben voor hun afstudeerproject voor het programma Hoger Laboratorium Onderwijs, samen een onderzoek…

Genti Mangroe nieuwe directeur Jeugdzaken

GFC NIEUWS- Donderdag heeft de ondertekening plaatsgevonden van het protocol van overdracht voor het Directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J)….

ICJ volgt decemberstrafproces op de voet

GFC NIEUWS- De Internationale Commissie van Juristen (ICJ) zal het 8 decemberstrafproces blijven volgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Bazo en BZV-kaarten automatisch verlengd

GFC NIEUWS- De Onderraad Sociaalzekerheidsstelsel heeft besloten dat alle verstrekte en nog te verstrekken Bazo en BZV zorgverzekeringen met een geldigheidsduur tot 31 oktober 2020…

NDP-topper Clairy Linger heengegaan

GFC NIEUWS- NDP-topper Clairy Linger is ingeslapen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto voor meer informatie….

5.192 Covid-positief getest, 5.046 genezen

GFC NIEUWS- In Suriname zijn vanaf 13 maart 5.192 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Sanatan Dharmscholen blikken tevreden terug

GFC NIEUWS- De Sanatan Dharmscholen hebben voor het schooljaar 2019/2020 een goed slagingspercentage gerealiseerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Wesley Rozenhout nieuwe directeur Grassalco

GFC NIEUWS- Directeur Linus Diko van Grassalco heeft dinsdag overgedragen aan Wesley Rozenhout. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Hatramij schenkt waarschuwingsborden aan OW

GFC NIEUWS- Hatramij Suriname heeft waarschuwingsborden geschonken aan het ministerie van Openbare Werken (OW). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Verbouwing en ontwikkeling Essed Stadion

GFC NIEUWS- In Suriname op een kwaliteitsvolle manier kunnen voetballen door te zorgen voor hoogstaande sportinfrastructuur, Dat is het doel van Surinaamse Voetbalbond (SVB). Dikke…

7 nieuwe Covid-gevallen en 1 dode

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 11 personen positief getest op Covid-19. Helaas viel er nog een Covid-dode en staat het aantal doden nu op…

Toename aantal coronadoden in Nederland

GFC NIEUWS- Het aantal geregistreerde coronadoden en besmettingen met het virus in Nederland blijft stijgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…