fbpx

Efficiëntie van de belastingen leidt tot toename inkomsten

GFC NIEUWS- Efficiëntie van de belastingen als gevolg van getroffen maatregelen hebben volgens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in de achterliggende periode ook bijgedragen aan toename van de inkomsten van ons land.

De bewindsman benadrukte op 27 september bij de eerstesteenlegging voor de bouw van een nieuw pand voor de douane dat hervormingen van dit apparaat tot aanzienlijke economische voordelen zal leiden.

Hij zei dat er in de achterliggende periode een toename van de inkomsten merkbaar is. Deze zijn niet alleen gelegen in de verbeterde positie van de mijnbouwsector, maar ook merkbaar in de niet-mijnbouw inkomsten.

“De oorzaken zijn onder meer de toegenomen economische groei, het lage inflatieklimaat en ook de hogere efficiëntie van de belastingen als gevolg van maatregelen die zijn getroffen ten aanzien van inrichting van processen, bemensing, nacontrole en automatisering van verwerkingen.”

Een verslag over de 10 hoogste inkomstenposten van de periode 2016 tot en met 2019 laat zien dat de invoerrechten en de omzetbelasting steeds nummer 2 en 3 bleven.

De omzetbelasting steeg van SRD 477 miljoen naar SRD 872 miljoen en de invoerrechten verdubbelden bijna; zij gingen van SRD 350 miljoen, naar SRD 677 miljoen.

De hoogste inkomstenpost zijn de loon- en inkomstenbelasting niet-mijnbouw.

Uit mijnbouw zijn de royalty’s het hoogst, maar deze post was nummer 8 in 2016, nummer 5 in 2017 en nummer 4 in 2018.

Minister Hoefdraad: “Om deze redenen legt de regering prioriteit op de diversificatie van de economie. Dit schept werkgelegenheid voor de gezinnen, maar ook meer begroting inkomsten.

“Deze stellen ons in staat om de productie verder te stimuleren, via investeringen in fysieke infrastructuur en het menselijk kapitaal, onder andere door middel van het subsidiebeleid en de overdrachten aan volksgezondheid, onderwijs en de sociale sector.

BEKIJK OOK
VHP staat stil bij dag der Inheemsen en Javaanse immigratie

“Zoals u weet besloegen deze een significante post van de totale uitgaven: in 2016 en 2017 meer dan 30%, en in 2018 dicht tegen 40%.” Volgens de bewindsman kan veilig worden aangeven dat de investeringen in het gebouw en in de scanners zichzelf al heel gauw zullen terugverdienen. Dit zal ook te volgen zijn met een rekenmodel.”

Minister Hoefdraad noemde de factor arbeid als een belangrijke pilaar van de omvorming van het inkomstenapparaat. Het menselijk kapitaal is volgens hem de spil in het opereren van systemen en procedures.

“Zonder een kundige belastingambtenaar, de forensisch accountant, de geprofessionaliseerde inklaarder, de interne controllers, de statistici, economen en fiscale juristen en de anderen specialismen en competenties, kunnen we niet groeien; blijven het nieuw gebouw, de scanners en andere gecreëerde faciliteiten lege hulzen”, aldus de bewindsman.

Hij zegt dat in het hervormingsprogramma voor de Belastingen en de douane de menselijke factor tot ontplooiing komt door training, omscholing en een beter remuneratiebeginsel. Deze zijn tevens de afspraken met de bond.

De douanebond staat volgens de minister niet enkel voor hogere salarissen, maar tevens voor de verbondenheid tussen kennis en kunde met verhoogde uitvoeringsprestaties en deze op hun beurt met beloning naar prestatie.

Minister Hoefdraad liet weten dat hij reeds vergaande afspraken heeft lopen met de bond. Hij committeert zich de komende maand tot een overeenkomst te komen, ten aanzien van de remuneratie van de douaneambtenaar.