fbpx

Efficiëntie sleutelwoord binnen gezondheidssector

Efficiëntie is noodzakelijk om de problemen binnen de gezondheidssector op te lossen. Ziekenhuizen zullen dan beter in staat zijn om met hun inkomsten de uitgaven te dekken. Hiermee zijn ook zaken als lonen voor het personeel en betalingen aan dienstverleners, gegarandeerd. Dit traject zal met alle belanghebbenden binnen de sector afgelegd moeten worden, zegt minister Patrick Pengel van Volksgezondheid.

De bewindsman gaat in gesprek met het NII onder meer in op de kwestie van de achterstallige betalingen waarin volgens hem komend jaar al enkele zaken tot uitvoering moeten worden gebracht, die moeten leiden tot het financieel gezond maken van de sector. De premies die nu betaald worden zijn niet voldoende om de totale sector te financieren.

Afgesproken is om een nationale ziekenhuis strategie te formuleren waarbij efficiënt samengewerkt kan worden om zo onnodige kosten te drukken. De ziekenhuizen moeten zelf bepalen welke instelling welke zorg zal bieden. Niet elke hospitaal hoeft een eigen Spoed eisende hulp te hebben, dit kan kostendrukkend werken.

BEKIJK OOK
De partij die nooit slaapt, Pertjajah Luhur, geeft maaltijden aan have- nots

Een andere gedachtegang is dat ziekenhuizen samen de inkoop van medicamenten te doen waardoor een betere prijs kan worden verkregen. Zodra de kosten omlaag gaan wordt de ziekenzorg betaalbaar en zullen de ziekenhuizen zeker in staat zijn een goede service te verlenen aan de samenleving, zegt Pengel.

In het traject van het gezond maken van de gezondheidssector wordt in het komend jaar al gekeken naar onder andere het invoeren van uniforme tarieven, vergoedingssystemen en het opzetten van gemeenschappelijke dienstcentra.(GFC)