Effectiviteit integraal jeugdbeleid nog gering

Een effectief jeugdbeleid kenmerkt zich onder meer door een integraal en slagvaardig beleid. NPS-parlementariër Patricia Etnel zegt echter een integraal jongerenbeleid te missen.

In DNA vroeg zij aandacht voor het toenemend aantal tienermoeders, seksueel misbruik tegen kinderen en meisjes en de vele jongens die de school vroegtijdig verlaten.

Aan de regering vraagt zij om het parlement te informeren over een integraal beleid dat betrekking heeft op de aanpak van de vele structurele problemen waarmee jongeren kampen.

Overige berichten