fbpx

Effectievere aanpak gras- en vuilverbranding

GFC NIEUWS- Elk jaar vinden er tal van gras- en vuilbranden plaats.

Voor een effectievere aanpak van dit maatschappelijk vraagstuk hebben de afdelingen Voorlichting & Communicatie, de PR en Communicatie van het Korps Brandweer Suriname (KBS) en de Public Relations (PR) van het Korps Politie Suriname (KPS), die ressorteren onder het ministerie van Justitie en Politie een lezing georganiseerd.

De lezing had als thema “Handhaving wettelijke bepalingen gras- en vuilverbranding”.

Het doel was om de medewerkers van de brandweer en de politie als ook andere relevante actoren aan te moedigen gebruik te maken van de beschikbare wetsproducten. Daarnaast moet er nagegaan worden als de bestaande wetten in de toekomst aangescherpt moeten worden.

De inleiders waren Ulrich Coats van het KBS en Chandra Algoe, voormalig lid van het Openbaar Ministerie. Coats ging in op de maatschappelijke issues rondom gras- en vuilverbranding, hoe een dag eruit ziet op de kazerne van het KBS, de drukte en de onderbezetting van het personeel.

Hij haalde daarbij ook het praktisch gedeelte van dit maatschappelijk vraagstuk, de menselijke handelingen (bewust 0f onbewust) en de statistieken aan.

De overtredingen, de impact van gras- en vuilverbranding op het KBS en de rechtshandhaving waren de onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de inleiding van Chandra Algoe.

BEKIJK OOK
Bromfietser in ziekenhuis overleden na frontale botsing met pick-up

Zij gaf aan dat op basis van het aantal gevallen van gras- en vuilverbranding die binnen bij de brandweer er serieuzer naar de zaak gekeken moet worden.

Volgens een simpele berekening van de inleider is er een bijzondere druk op de financiën van het brandweerkorps voor wat betreft manuren, benzine en afschrijving van voertuigen.

Ze benadrukt daarom dat er gebruik gemaakt moet worden van de beschikbare wetsproducten om personen die zich schuldig maken aan gras- en vuilverbranding zonder aanzien des persoon te verbaliseren.

Het panel bestond uit Claudia Maarsen van het onderdirectoraat Vuilophaal van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), Angela Kromodimedjo van het Nimos en Denny Lo Fo Sang.

Lo Fo Sang vindt dat er naar een systeem moet worden gegaan, waarbij de brandweerman zelf een proces-verbaal voor onder andere een geval van gras- en vuilverbranding moet kunnen opmaken.

In het publiek zaten ambtenaren van het ministerie van Justitie en Politie, KBS, KPS, het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) en Openbaar Groen.

Uit de discussie is komen vast te staan dat er meer aandacht aan dit vraagstuk besteed moet worden. Er zijn aanbevelingen gedaan en gevraagd naar een vervolglezing.