Effectieve maatregelen nodig tegen klimaatsverandering

De wereld moet effectieve maatregelen treffen tegen klimaatsverandering, uitputting van hulpbronnen en verlies van biodiversiteit.

Het is van belang dat de High Forest Cover, Low Deforestation (HFLD) landen bij elkaar komen om de huidige situatie te bespreken, mechanismen ontwikkelen om de bossen te beschermen en waar mogelijk die uit te breiden, terwijl de landen ook worden ontwikkeld. Dit zei DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons bij de eerste dag van de klimaatconferentie, die tot 15 februari duurt.

Volgens de DNA-voorzitter kan dit gerealiseerd worden door duurzaam beheer van het regenwoud voor ontwikkeling. Geerlings-Simons gaf aan dat vanuit Suriname er werk is verzet om bij te dragen aan het eerdergenoemde.

Op het vlak van de wetgeving heeft het parlement voorbereidend werk gedaan, waar zowel coalitie als oppositie aan hebben meegewerkt. De verwachting is dat de wet spoedig wordt aangenomen, wat DNA in staat zal stellen andere lopende zaken zoals de bescherming van het kustgebied van Suriname, afvalbeheer en wetten op het stuk van plastiek af te handelen.

Het probleem van klimaatsverandering zal niet opgelost kunnen worden met dezelfde mindset en hetzelfde economische systeem die het eerdergenoemde probleem hebben veroorzaakt.

De parlementsvoorzitter vroeg zich af hoe de landen met een hoge graad van bosbedekking, de rijke geïndustrialiseerde landen kunnen overtuigen dat er niet eindeloos kan worden vergaderd en gesproken. Wat dringend nodig is dat deze landen hun verantwoordelijkheid gelijk nemen.

Het wordt een moeilijke taak maar er is geen andere keus dan sterke actie van de HFLD-landen om de bossen te behouden en uit te breiden en van de grote vervuilers om op de rem te trappen.

Carlos Rodriguez, minister van Milieu van Costa Rica, gaf in zijn toespraak aan dat zijn land in 1987 een bosbedekking had van 21%. Met een gezamenlijke aanpak is dit verdubbeld naar 52% in 2012, ondanks het aantal inwoners in het land is toegenomen. Hij riep de andere landen op een sterk standpunt in te nemen om zo de belangen van HFLD-landen en de wereld te behartigen.

Lee White van Gabon National Parks gaf aan dat de goedkoopste manier om om te gaan met klimaatsverandering is, het beschermen van het regenwoud. Een goed beheer daarvan is ook noodzakelijk.

Hij noteert wel enkele uitdagingen om te komen tot een gezonde situatie en noemde onder meer het gebrek aan vertrouwen om ervoor te gaan en gebrek aan capaciteit.

Overige berichten