fbpx

Effect van groen op de luchtkwaliteit beperkt

Het effect van bomen en planten op de luchtkwaliteit in en om steden blijkt beperkt. Bovendien kan de invloed die het groen wel heeft zowel positief als negatief zijn. Dat blijkt uit onderzoek in Nederland door het RIVM.
Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van de momenteel beschikbare concrete gegevens ten aanzien van groen, bomen en planten, en luchtkwaliteit. Op basis van de beschikbare informatie concludeert het RIVM dat de effecten van groen op de fijn stof (PM10) concentraties in en om een stad beperkt zijn.

Bomen en planten kunnen de fijn stof concentraties in de lucht zowel verhogen als verlagen. Zo verlaagt de aanwezigheid van groen langs een weg of in een straat de gemiddelde windsnelheid. Daardoor kan de concentratie fijn stofdeeltjes toenemen. Een positief effect van het groen is echter dat het de (grotere) deeltjes kan afvangen. Het netto-effect van groen op de fijn stof concentraties blijkt over het algemeen beperkt.

BEKIJK OOK  19-jarige medewerker verduistert SRD 39.500 bettingshop

De weinige metingen die beschikbaar zijn op het gebied van stikstofdioxide (NO2) laten geen effecten van groen op de NO2-concentraties zien.

Een vermindering van de concentratie fijn stof hoeft niet noodzakelijkerwijs een even grote vermindering van gezondheidsschade op te leveren. Juist de kleine deeltjes, die niet of minder door het groen worden afgevangen, kunnen naar verwachting veel gezondheidsschade veroorzaken.