Eerstelijnszorg versus vaccinaties

INGEZONDEN– Het moet bij heel wat mensen, zorgverleners en gewone burgers, een opluchting zijn geweest om de reactie te lezen van de medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) op de directieven gegeven door minister Amar Ramadhin.

Terecht stelt de medische staf van AZP dat de door de minister gevraagde afschaling verregaande negatieve consequenties kan hebben voor de niet-Covid patiënten.

De staf stelt duidelijk dat meer afschalen leidt tot morbiditeit en mortaliteit van niet-Covid-patiënten. Eenvoudig verwoord betekent dit dat de zieken zieker worden en meer personen zullen overlijden aan zowel Covid als niet-Covid aandoeningen.

Dezelfde minister die het klaarspeelde om de hele bevolking door een totale lockdown op te sluiten en daarna met zijn gezin naar Miami op vakantie vertrok, geeft weer eens blijk van gebrek aan inlevingsvermogen.

De opdracht tot afschaling wordt door AZP gekwalificeerd als een niet medisch verantwoorde aanpak. Op welke basis ontplooit de minister dan dit initiatief?

Nog in maart 2021 publiceerde de WHO in het Library of Medicine een rapport van John P.A. Ioannidis, een van de meest geciteerde wetenschappers.

Dit toont aan dat het IFR ( Infection Fatality Rate of sterftecijfer bij infectie) slechts 0,15% bedraagt. Dat is te vergelijken met een doorsnee griep en plaatst alvast grote vraagtekens bij alle beleidsmaatregelen en protocollen met betrekking tot dit virus.

Eerder, in januari 2021 concludeerde Ioannidis ook trouwens al in het European Journal of Clinical Investigation dat beperkende niet-farmaceutische interventies (BNI) als lock-down en mondmaskers geen aantoonbaar effect hadden en dus overbodig waren.

Waarom de minister nu plots wil afschalen en daardoor andere patiënten in gevaar kan brengen, roept minstens enkele vraagtekens op.

Daarentegen geeft de Medische Staf van AZP blijk van gezond verstand.

OOK INTERESSANT
Kapster overvallen, mishandeld en beroofd bij thuiskomst

De oplossing kan volgens hen, gezien het vooral een schaarste op inzetbaarheid van zorgverleners betreft, liever gezocht worden bij het opschalen van de eerstelijnszorg om de toestroom van patiënten naar het ziekenhuis te minimaliseren.

De Medische Staf trekt nogmaals aan de alarmbel voor wat betreft de toelevering en beschikbaarheid van basale en essentiële medicatie.

Dit brengt ons bij landen als Zweden en Zuid-Korea die weigerden de voorgeschreven protocollen volgden.

Tegen alle voorspellingen in brachten zij het er veel beter van af dan hun buren terwijl hun economische en sociale leven geen schade opliep! Bij hen werd wel de eerstelijnszorg gestimuleerd.

Verwonderlijk genoeg, en tegen alle logica in, werd deze aanpak quasi nergens ter wereld door de WHO ondersteunt.

Evenwel besloot de staat Texas recentelijk over te gaan naar het versterken van die eerstelijnszorg.

Naar aanleiding van zijn presentatie voor de Association of American Physicians and Surgeons in november 2020 nodigde ook de Texas Senate Health and Human Services Committee Dr. Peter McCullough uit.

Dr. McCullough, de meest gepubliceerde medische wetenschapper ter wereld in zijn expertise, is een expert op het gebied van hart en nieren, een redacteur van twee grote medische tijdschriften en een ervaren onderzoeker.

In een goed onderbouwde getuigenis richtte hij zich tot de Senaatscommisie en pleitte voor de behandeling van COVID patiënten in de eerstelijnszorg. Met andere woorden: geef de huisartsen en poli’s de juiste medicijnen en instructies want COVID is zeer goed te behandelen.

Dr. McCullough was immers duidelijk: Covid-19 is behandelbaar en als u of uw geliefde de gevreesde diagnose krijgt, kunt en moet u toegang tot behandeling eisen.

Voor degenen met het grootste risico op een ernstige ziekte, verhoogt het de kans op een positief resultaat met 85%.

OOK INTERESSANT
Amerikaanse media interviewen Santokhi over investeringsmogelijkheden in Suriname

McCullough benadrukte in zijn toespraak ook dat artsen en zorgverleners geen echte instructie hebben gekregen over hoe ze patiënten moeten behandelen in de tijd tussen een positieve diagnose en een week of twee later, wanneer sommigen ernstig ziek worden.

Door positieve Covid-gevallen vroegtijdig te behandelen, kan het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis moet met 85% verminderen!

De medische onderzoeken zijn legitiem. De documentatie over vroegtijdige behandeling is geverifieerd.

Binnen twee dagen na zijn getuigenis op 10 maart, heeft de Senaat van Texas wetgeving ingevoerd om informatie over vroege behandeling verplicht te stellen aan elke positieve covid-19-patiënt. De bal ligt nu in het kamp van de artsen.

Waarom minister Ramadhin niet direct in de volksgezondheid wil investeren, maar blijft wachten op injecties die de klinische testen niet eens hebben doorstaan – zogenaamde vaccins – is een raadsel.

Ondertussen kunnen levens worden gered en kan erger worden voorkomen. De AZP-staf heeft dit goed ingezien.

Ondertussen weten we ook dat Covid-19 niet alleen mensen vermoordt. Het vernietigt ook bedrijven, vernietigt dromen en richt grote schade aan de geestelijke gezondheid.

Het drijft ook een immense wig tussen buren, gemeenschappen en de samenleving als geheel. Verdeeldheid wordt gezaaid terwijl er een gezonde uitweg is uit deze ramp.

Vroegtijdige behandeling in combinatie met de vermindering van BNI zal de samenleving robuuster en weerbaarder maken. Onze huisartsen hebben de sleutel in handen. Applaus voor Medische Staf AZP…

Jef Crab
Ethisch-ecoloog / Mondiaal humanist

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]