fbpx

Eerste viering Internationale Anti-pestdag op EBGS-scholen

Vrijdag wordt de eerste viering van Internationale Anti-pestdag op de EBGS-scholen. Dit houdt in dat meerdere scholen op deze dag hierop gepaste wijze inhoud aan geven.

Een van de scholen die invulling zal geven aan de oproep van Stichting Onderwijs der EBGS is de HPG Latourschool. Vrijdag zal op de schoollessen een toneelstuk en Word art worden uitgevoerd om op een zeer ontspannen manier de kinderen over het pesten te informeren.

De oproep van Stichting Onderwijs der EBGS voor activiteiten in verband met Internationale Anti-pestdag, gold niet alleen voor haar scholen. Ook scholen van de Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname, FIBOS, zijn benaderd en zullen hier invulling aan geven.

In 2012 heeft de Verenigde Naties 4 mei als Internationale Dag tegen Pesten,ook wel Anti-pestdag uitgeroepen. Op en rond deze dag worden er in verschillende landen activiteiten uitgevoerd die aandacht vragen voor het onderwerp.

Uit onderzoek is gebleken dat slachtoffers van pesten en de pesters zelf, schade ondervinden in hun persoonlijke ontwikkeling. Wereldwijd wordt er daarom strijd gevoerd tegen het pesten van mensen.

Suriname staat op nummer vier als het gaat om pesten onder adolescenten in de Cariben. Dit wijst een studie uit 2014 van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelings Bank uit. Ook maken diverse nationale publicaties gewag van dit groeiende fenomeen.

BEKIJK OOK
Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat Surinaamse ex-Koninkrijksgenoten in gesprek met Santokhi

Op regelmatige basis verschijnen berichten in de media over de desastreuze gevolgen van pesten. Verschillende instanties hebben op hun manier, door publicaties of lezingen aandacht besteed aan het pesten onder adolescenten. Deze schijnen vaak niet of onvoldoende bewust te zijn van de gevolgen van hun pestgedrag of weten vaak het verschil tussen plagen en pesten niet.

De Stichting Onderwijs der EBGS, SOEBGS, heeft op grond van de schade die pesten veroorzaakt aan mens en samenleving, besloten, dat:

– al haar scholen jaarlijks een Anti-pestdag organiseren, bij voorkeur op of rond 4 mei.

– op de Anti-pestdag worden lessen tegen pesten verzorgd. Elke school is vrij om via creatieve expressievorm en inhoud te geven aan de Anti-pestdag.

Met steun van Unicef, hebben Stichting Onderwijs en het MinOWC een Anti-pestproject uitgevoerd met de naam: No mek’ dreigi tron wan soro.