Eerste verbindingsbrug te plantage Montresor opgeleverd

GFC NIEUWSREDACTIE- Het rehabiliteren van verbindingsbruggen die de verschillende plantages aan de rechteroever van de Commewijnerivier verbinden, is reeds gestart.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft in dit kader op 16 februari de oplevering van een van de bruggen die het pad verbindt, bijgewoond.

Bij dit bijzondere moment waren ook aanwezig de burgervader van Commewijne, Mohamedsafiek Radjab en minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

Ondernemers, waaronder bootsmannen, touroperators, hoteleigenaren en restauranthouders uit het Noord-Commewijnegebied vormen een cluster onder de naam “Noord Commewijne Toerisme Cluster”, om zodoende gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van het gebied.

Sebastiaan Spek, vertegenwoordiger van deze clusterorganisatie is ingenomen met de bereikte mijlpaal.

Het 24 kilometer lange pad begint bij plantage Rust en Werk en loopt door tot plantage Bakki.

De organisatie is ruim 2 jaren bezig geweest om deze brug op te zetten die gedoneerd is door het ministerie van Openbare Werken.

Enkele stakeholders die ook een bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van de brug zijn: Vabi, Grasalco, Staatsolie en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie.

De OW-minister is voorstander van PPP-initiatieven, het vergt minder bureaucratie en het project is ook sneller opgeleverd.

De bewindsman zei verder dat de toerisme sector in Commewijne genoeg dollars binnenbrengt, vandaar dat wij dit initiatief zeker moeten ondersteunen.

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie was eveneens onder de indruk van deze ontwikkeling.

Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab van Commewijne gaf te kennen dat zijn commissariaat alle medewerking zal verlenen als het gaat om de aansluiting van deze wegen.

Hij benadrukte dat burgers zullen worden opgeroepen om dit project te ondersteunen door hun percelen te onderhouden, vanwege het toeristische karakter.

Ambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en van het directoraat Openbaar Groen zijn ter beschikking om het pad te helpen onderhouden.