Eerste Suriname Model United Nations op 27 april

De Rotary Club of Paramaribo (RCP) Z=organiseert zaterdag 27 april in samenwerking met de Faculteit der Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit Suriname voor het eerst een Suriname Model United Nations (SUMUN), met als thema “Refugees and Migrants”.

Als voorbereiding op deze eendaagse conferentie hebben 60 Surinaamse scholieren en studenten tussen de 16 en 22 jaar zich de afgelopen zeven weken intensief bezig gehouden met onder meer internationale vraagstukken, persoonlijk leiderschap, en communicatie¬technieken.

De Model United Nations (MUN) is een wereldwijd evenement dat in samenwerking met de Verenigde Naties (VN) is opgezet.

Tijdens de MUN-bijeenkomst vertegenwoordigen jongeren de landen uit de VN in een nagebootste VN-vergadering. Het doel van de MUN is om jongeren bekend te maken met actuele globale issues, internationale relaties, diplomatie en het instituut van de Verenigde Naties.

MUN schoolt de deelnemers in spreek-, debatteer- en schrijf-technieken en stimuleert kritisch denken, teamwerk en leiderschapsvaardigheden. Jonge mensen worden op deze wijze betrokken bij het internationale wereldgebeuren en in staat gesteld een dieper begrip te ontwikkelen van actuele wereldkwesties.

Tijdens de training die vooraf ging aan de conferentie kregen de deelnemers onder meer bezoek van de voormalige ambassadeur die Suriname vertegenwoordigde bij de VN, Henry Mac Donald.

Ook kregen ze ondersteuning van de AdeKUS-studenten die eerder deelnamen aan The European International Model United Nations (TEIMUN) vorig jaar in Nederland en die hun ervaringen deelden.

Op die dag zullen de 60 SUMUN-gedelegeerden met de opgedane kennis en vaardigheden tijdens de SUMUN 2019 in een nagebootste VN-vergadering het standpunt van ‘hun’ land presenteren en verdedigen om te komen tot een resolutie.