Jeugdigen in detentie krijgen kans om vaktechnisch beroep aan te leren

GFC NIEUWSREDACTIE- Suraksha Hirasingh van het districtscommissariaat Wanica-Noordwest in Suriname heeft samen met de directeur van Justitie en Politie en leden van Lions Club de onthulling van een naambord en de eerste steenlegging gedaan van een praktijkloods op het terrein van het jeugd Correctiecentrum (JCC) te Santo Boma.

Het doel van deze praktijkloods is om jeugdigen in detentie de kans te geven een vaktechnisch beroep aan te leren.
Het project is een donatie van de Lions Club International.

Het doel van het JCC is om het gedrag van jeugdigen die met criminele activiteiten in aanraking zijn gekomen, te corrigeren. Zo wil het centrum bijdragen aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de samenleving.

Deze jongeren krijgen door begeleiding, scholing en vormingsactiviteiten een kans een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan te leiden.

Vanaf de inverzekeringstelling tot na de eventuele berechting kan deze groep onderwijs genieten. Er is nu afgestapt van het regulier onderwijssysteem naar de vakopleiding in module systeem. De jeugdigen zijn in het centrum dus meer praktisch bezig en na het uitzitten van hun straf kunnen zij weer aansluiten in het regulier onderwijs