Eerste steenlegging PPG STIWEWA Buurtcentrum een feit

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 16 april werd er een aanvang gemaakt met de bouw van het PPG STIWEWA Buurtcentrum te Winti Wai.

De eerste steenlegging werd gedaan door Robby Berghout, voorzitter van STIWEWA en Ramesh Dwarkasing, Algemeen Directeur van Varossieau Suriname.

Colorful Communities

Dat PPG, Moedermaatschappij van Varossieau Suriname, hart heeft voor de gemeenschap blijkt uit de vele projecten, verspreid over de gehele wereld, die zij de afgelopen jaren heeft gefinancierd en ondersteund: de afgelopen 6 jaar zijn er maar liefst 330 gemeenschapsprojecten gerealiseerd met een impact op 6.7 miljoen mensen in 42 landen.

Het Colorful Communities programma van PPG beoogt buurten, waar dit nodig is, te beschermen en te verfraaien.

Via het Colorful Communities programma dragen toegewijde vrijwilligers van PPG Varossieau hun tijd en HISTOREX- en Sigma verfproducten bij, om de gemeenschap te helpen transformeren en floreren: van het schilderen van klaslokalen tot het verfraaien van een speeltuin.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: 21-jarige student krijgt hartaanval na consumptie 4 blikjes energiedrankjes dagelijks voor 2 jaar

STIWEWA

Stichting Winti Wai en Omgeving, STIWEWA, vormt al meer dan 3 decennia een belangrijke spil in de kansarme wijken in Zuid Paramaribo.

Positie versterking van m.n. werkloze alleenstaande moeders en empowerment van jongeren tussen 6 en 18 jaar zijn belangrijke speerpunten van de organisatie, die volledig wordt gedraaid door vrijwilligers.

Duizenden jongeren en vrouwen hebben de afgelopen jaren veel baat gehad bij de uiteenlopende activiteiten die de Stichting biedt op het gebied van o.a. sport, creatieve vrijetijdsbesteding, trainingen en huiswerkbegeleiding.

Het PPG STIWEWA Buurtcentrum: voor een kleurrijke toekomst!

PPG Varossieau heeft door de jaren heen meerdere projecten van STIWEWA ondersteund, maar de realisatie van een gloednieuw buurtcentrum is toch wel een heel bijzondere mijlpaal.

STIWEWA, die vooralsnog kantoor houdt in een ruimte in het complex van de O.S. Winti Wai, zal dankzij dit buurtcentrum haar aanbod van projecten kunnen vergroten en zodoende een nog grotere rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de buurt.

Dwarkasing geeft aan dat, toen in februari 2019 het idee bij PPG Varossieau ontstond om ook in Suriname een project binnen het kader van het Colorful Community programma uit te voeren, de keus al heel gauw op STIWEWA was gevallen; “STIWEWA heeft al vanaf hun oprichting bewezen grote, structurele bijdragen te hebben geleverd op voornamelijk sociaal vlak in de buurt Winti-Wai”.

Berghout merkt op dat STIWEWA vaker heeft kunnen rekenen op ondersteuning van PPG Varossieau; “Varossieau is één van de ondernemingen in Suriname die beseft dat je als bedrijf een maatschappelijke verplichting hebt.”

Het PPG STIWEWA BUURTCENTRUM is gelegen op de hoek van de Winti Waistraat en de Bierdjoeweg en zal bestaan uit een kantoor, een keuken, toiletruimte en een zaal, alwaar de activiteiten zullen plaatsvinden.

Van groot belang is dat het terrein volledig wordt omrasterd en beveiligd; dit niet slechts voor de bescherming van het pand en bijbehorende materiële zaken, maar vooral ook voor de mensen en de vrijwilligers die soms tot de late uurtjes gebruik maken van de faciliteiten.

STIWEWA zal voor de financiering van de omrastering een fundraisingscampagne op touw zetten waarbij er een dringend beroep zal worden gedaan op de gemeenschap en het bedrijfsleven om daarin te ondersteunen.

De gemeenschap zal op de hoogte gehouden worden via de Facebookpagina van het buurtcentrum, alwaar regelmatig updates van de vorderingen gegeven zullen worden.

Overige berichten