Eerste stap naar standaardisatie binnen honingsector een feit

GFC NIEUWS- Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft als verantwoordelijke voor standaarden in Suriname de Nationale Standaard “Specificaties voor Honing” afgekondigd op 26 februari.
Het is een streven om een zekere ordening teweeg te brengen in de samenleving in het algemeen en ter stroomlijning met regionale en internationale richtlijnen in het bijzonder. V
oor het realiseren hiervan is er door het Surinaams Standaarden Bureau in 2018 een Technische Commissie samengesteld voor de ontwikkeling van een standaard voor Honing. Aan deze standaard hebben verschillende stakeholders uit de sector gewerkt, te weten:
Bij de ontwikkeling van deze standaard is gebruik gemaakt van het document: ⎯ Caricom Regional Organisation for Standards and Quality, CRS 18:2011 Specification for Honey.
Gebruikers van deze standaard worden dan ook aangemoedigd om te voldoen aan meer dan de minimale eisen die in dit document zijn vastgelegd.
Sinds enkele jaren hebben handelaren en consumenten hun bezorgdheid geuit over de kwaliteit van honing op de markt. Meer recent zijn ze vergezeld door commerciële imkers en fabrikanten die de grondstof gebruiken.
Er is ook een groeiende internationale vraag naar standaarden, vooral om aan de steeds strengere eisen voor export te voldoen. Deze nationale standaard is ontwikkeld om de kwaliteitseisen voor honing te specificeren en te harmoniseren die verder moeten zorgen voor een aanvaardbare productkwaliteit en veiligheid voor menselijke consumptie.
Hierbij wordt de hoop uitgesproken dat deze standaard een bijdrage levert aan de verdere groei en versterking van de honingsector in Suriname.

Overige berichten