Eerste repatriatievlucht uit Nederland in voorbereiding

GFC NIEUWS- De eerste repatriatievlucht om Surinaamse ingezetenen uit Nederland naar huis terug te halen, is in voorbereiding.
Deze vlucht uit Amsterdam zal volgende week maandag 20 april moeten geschieden. Zo laat de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) luitenant-kolonel Danielle Veira dinsdag weten in het actualiteitenprogramma ACTUA.
Er wordt eerst een groep van 200 passagiers naar huis gehaald. Veira zegt dat er zich zo’n 900 (gestrande) Surinamers in verschillende werelddelen bevinden. “We zijn hard bezig hun terug te brengen. Volgende week willen we de eerste groep ontvangen,” aldus de functionaris die aangeeft dat de detailinformatie nog zal worden gegeven. Men is bezig de laatste hand hieraan te leggen.
Veira benadrukt dat eenieder die naar Suriname wordt gehaald 14 dagen in overheidsquarantaine gaat. Volgens haar is er op dinsdag 14 april nog gekeken naar de wet en die geeft aan, dat quarantaine in een overheidsfaciliteit moet gebeuren. “Dus dat gaan we natuurlijk ook toepassen.”
Volgens de veiligheidsfunctionaris zullen de repatrianten 14 dagen doorbrengen op een door de overheid aangewezen locatie. “Als u na deze periode geen symptomen hebt ontwikkeld, volgt de exitscreening en bent u weer frank en vrij in Su. U weet dan zeker dat u niet besmet bent met COVID-19,” legt ze uit.
Op basis van voorspellingen van artsen kan de situatie rond COVID-19 volgens overste Veira nog zeker 6 tot 8 maanden duren. De functionaris meent echter dat deze periode juist één van herstel en bijstellen moet zijn. Als Surinamers en als land zullen we na deze periode in staat moeten zijn om heel wat samen met elkaar te doen.
Ze wijst erop dat hetgeen Suriname tot nu toe heeft bereikt – het minimale aantal besmettingen – alleen komt omdat wij als land heel snel hebben gehandeld. “We zijn heel verschillend van andere landen en wij mogen ons zelf een pluimpje geven,” aldus Veira die erop wijst dat Suriname met economische issues kampt en ondanks wij als land op weg zijn naar een verkiezing, wij toch bepaalde besluiten hebben genomen zodat de veiligheid van de bevolking gewaarborgd is.
Veira meent dat de crisis, ook al is het na een jaar voorbij, ons zal hebben geleerd dat wij dingen kunnen doen waarvan wij dachten die niet te kunnen. Ze benadrukt dat men in crisis zijn beste zijde leert kennen, wat ook voor Suriname geldt als land. Een van deze dingen is de capaciteit om out-of-the-box te denken en werken aan de eigen productie.

Overige berichten